הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to take revenge" לעברית

חפש את to take revenge ב: הטיות מילים נרדפות
לנקום
בכדי להתנקם
It wasn't just to take revenge on dad.
הוא לא רצה רק לנקום באביו.
He never got his chance to take revenge.
הוא מעולם לא קיבל הזדמנות לנקום.
That was my first thought, that someone used the opportunity to take revenge on the guy.
זאת הייתה מחשבתי הראשונה שמישהו ניצל את ההזדמנות בכדי להתנקם בו.
I put her off when she came looking for work, so she's given me these presents to take revenge.
הורדתי אותה מהרעיון כאשר היא באה לחפש עבודה, אז היא נתנה לי את המתנות הללו בכדי להתנקם.
Yes, because Attila will return to take revenge.
כן, כי אטילה יחזור לנקום.
So, we can be powerful enough to take revenge for Shaolin.
כך יהיה לנו מספיק כוח לנקום על שאולין.
Amongst my brothers, who won't hesitate to take revenge.
בקרב אחיי אשר לא יהססו לנקום.
We believe he was trained to take revenge on us for their defeat.
אנו מאמינים שהוא הוכשר לנקום בנו לתבוסתם.
I want to take revenge for the Shaolin students.
אני רוצה לנקום עבור כל תלמידי שאולין!
You were the one she wanted to take revenge against.
אתה היית האדם שבו היא רצתה לנקום.
(Finch) Khan may have lured his old friend there to take revenge.
(פינץ') חאן אולי פיתה את ידידו הוותיק יש לנקום.
You're angry and think you have the right to take revenge.
אתה כועס ואתה חושב שיש לך זכות לנקום.
You killed those two people and you continue to take revenge.
ואלה שני אנשים הרגת, ואני רואה כי אתה ממשיך לנקום.
If you want to kill this man I can teach you how to take revenge.
אם אתה רוצה להרוג את האיש הזה אני יכול ללמד אותך לנקום.
Shawn, I think Yin's about to take revenge of the highest malevolence.
שון, אני חושב שיין עומד לנקום בצורה הרשעית ביותר.
Tell us that you planned to take revenge for the death of your son.
ספר לנו שתכננת לנקום את מותו של בנך.
He's gone to take revenge on his enemy. Why?
הוא הלך לנקום באויב שלו למה?
So what we found was, when tryptophan was low, people were more likely to take revenge when they're treated unfairly.
מה שמצאנו היה שכאשר רמת הטריפטופן היתה נמוכה, אנשים נטו יותר לנקום כאשר הם זכו ליחס לא הוגן.
We want to take revenge on the Evil Cult We want Tse-Shun, no matter what
אנו רוצים לנקום בכת הרשע אנו רוצים את טסה-שון בכל מחיר
I believe she's exhorting Satan not to take revenge on us, which I suppose is almost commendable, for a witch.
אני מאמין שהיא מטיחה את השטן לא לנקום בנו, אשר אני מניח הוא כמעט ראוי לשבח, עבור מכשפה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 95. מדויק: 95. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo