הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to the crown" לעברית

חפש את to the crown ב: הטיות מילים נרדפות
לכתר
למלך
לבית המלוכה
בכתר
לתובע הכתר
It would strengthen your own claim to the crown.
הדבר יחזק את תביעתך שלך לכתר.
We trade in the dollar and kneel to the crown.
משא ומתן בדולרים ואנחנו מרכינים לכתר.
We already have reason to suspect their loyalty to the Crown.
יש לנו עוד סיבה לפקפק בנאמנותם למלך.
"Sir Henry Nevins. Hero to the crown."
"סר הנרי נווינס, גיבור לבית המלוכה"
He fulfilled his duty to the crown.
הוא מילא את חובתו לבית המלוכה.
Nevertheless, this imposter to the crown is gone.
עם זאת, מתחזה לכתר נעלם.
No man loyal to the crown has anything to fear.
אין לאדם הנאמן לכתר סיבה לחשוש.
From the ashes to the crown I don't feel like it.
מהאפר לכתר אני לא מרגיש את זה.
Your father, Sir Walter, owes tax to the crown.
אביך, סר וולטר חייב מסים לכתר.
And I swore oaths to the crown too, if I remember right.
וגם נשבעתי שבועות לכתר, אם זיכרוני אינו מטעני.
I've no wish to persecute Catholics, but I find it hard to believe they're loyal to the crown.
אין לי כל רצון לרדוף קתולים, אבל אני מוצא את זה קשה להאמין הם נאמנים לכתר.
My family are killing one another, and you want to be on the side of the party which succeeds to the crown.
המשפחה שלי הורגת אחד את השני, ואתה רוצה להיות בצד של המפלגה שמצליח לכתר.
Before us stand two men, both loyal to the crown, ...fine examples of devotion to their king.
לפנינו שני גברים, שניהם נאמנים לכתר, ושניהם שירתו את מלכם באופן מופתי.
Vashti's guilty not only of disobedience to the crown but against the protocol of our fathers.
וושתי אשמה לא רק באי-ציות לכתר אלא גם בהליכתה נגד מנהג אבותינו.
You swore an oath to the crown as well, Lord Tarly.
נשבעת גם לכתר, לורד טארלי.
Anne I did not bring you up to have opinions or to express them or to quarrel with those closest to the crown.
אן, לא גידלתי אותך שיהיו לך דעות או להביען, או לריב עליהן עם הקרובים ביותר לכתר.
You think leniency is more likely to inspire loyalty to the Crown?
אתה חושב הסלחנות סביר יותר לעורר נאמנות לכתר?
Your fortune, except for your old family home, now belongs to the Crown.
הכספים שלך, למעט בית ילדותך, שייכים כעת לכתר.
I can't imagine who would name me as disloyal to the Crown.
אני לא מסוגלת לדמיין מי יאשים אותי בחוסר נאמנות לכתר.
A young woman of marrying age writing to a bachelor and a traitor to the Crown.
אישה צעירה ובשלה לחתונה כותבת לרווק ובוגד לכתר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 119. מדויק: 119. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo