הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to the helmet" לעברית

Okay, you're not the show there, brother, so go ahead and attach that camera to the helmet.
אוקיי, אתה לא את העניינים שם, אחיו, כך אתם מוזמנים לצרף את המצלמה על הקסדה.
But adding a rudder to the helmet...
אך הוספת הגה לקסדה...
What happens to the helmet now?
מה יקרה לקסדה עכשיו?

תוצאות נוספות

Later on, the helmet is talking to the other helmets:
אחר כך, הקסדה מדברת עם הקסדות האחרות:
It seems I was the one who decided to use the helmet to look like robots
נראה לי היה זה שהחליט להשתמש בקסדה להיראות כמו רובוטים
It would be easier for other people to wear the helmet and record their eyes.
יהיה קל יותר לאנשים אחרים לחבוש את הקסדה ולצלם את העיניים שלהם.
I guess you know what to do with the helmet.
אני מניחה שאתה יודע מה לעשות עם הקסדה.
Kind of hard to tell with the helmets and everything.
קצת קשה לדעת עם הקסדות והכל.
I can't get the gauntlet module to interface with the helmet system.
אני לא יכול לקבל את המודול הכפפה להתממשק עם מערכת הקסדה.
Which makes it easier for the electrodes in the helmet to read them.
מה שמקל על האלקטרודות בקסדה לקרוא אותם.
He had to have put on the helmet somewhere.
הוא היה צריך לשים את הקסדה במקום כלשהו.
I suppose, they do need someone to pick up the helmets around here, donkey!
אני מניח שהיו צריכים מישהו שיאסוף את הקסדות פה, חמור.
There's a microphone inside the helmet to alter your voice properly.
ויש גם מיקרופון בקסדה שמשנה לך את הקול.
Besides, half the credit should go to the Fate helmet.
חוץ מזה, חצי מהקרדיט"מגיע ל.
And Smash Williams has just thrown his helmet to the ground in frustration.
וסמאש וויליאמס מטיח את הקסדה שלו באדמה בתסכול.
The trick was to make the motorcycle helmet law public health policy, - and give it a robust advertis...
החוכמה הייתה להפוך את חוק קסדות האופנועים למדיניות בריאות הציבור ולתת לו פרסום נרחב...
Not enough people were wearing them so we had to come up with the helmet law which is even stupider.
ואפילו זה לא הצליח, כי לא מספיק אנשים חבשו קסדות, ולכן נאלצנו להמציא את חוק הקסדה, וזה אפילו יותר טיפשי.
According to the White Helmets, first responders on the ground in Syria, the air strike also killed... I didn't know.
לדברי ההנהגה האזרחית הסורית, הראשונים להגיע למקום בסוריה, במתקפה האווירית נהרג גם...
There's things we can do to decrease drag on the helmet, on the risers, just to help keep little things from slowing us down.
נוכל להפחית את החיכוך של הקסדה ושל הרצועות כדי למנוע מהפרטים הקטנים להאט אותנו.
Daniel: Whatever it was, it was reacting to the light on her helmet.
מה שזה לא היה, זה היה מגיב לאור על הקסדה שלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2010. מדויק: 3. זמן שחלף: 985 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo