הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to the world" לעברית

חפש את to the world ב: מילים נרדפות
לעולם
בפני העולם אל העולם
לכל העולם
כלפי העולם
בפני כולם
בעולם
לאליפות העולם
העולמי

הצעות

46
A site where artists can showcase their creations to the world
אתר בו אמנים יכולים לחשוף את יצירתם לעולם
No more familiar artistic references to the world around you.
לא עוד איזכורים אומנותיים מוכרים לעולם סביב.
You can introduce him to the world.
תוכל להציג אותו בפני העולם, ברי אתה יודע.
This will solidify our union to the world.
זה רק יחזק את האיחוד שלנו בפני העולם.
It was more like a collection of windows to the world.
זה היה יותר כמואוסף של חלונות אל העולם.
You bringer of calm and goodness to the world.
את מביאה רוגע וטוב אל העולם.
Join by groups and reveal things to the world.
חברו לקבוצות וגלו דברים חדשים לעולם.
So here is my wish: that you will help us take everything we've learned through StoryCorps and bring it to the world so that anyone anywhere can easily record a meaningful interview with another human being which will then be archived for history.
אז הנה המשאלה שלי: שאתם תעזרו לנו לקחת את כל מה שלמדנו דרך StoryCorps ותביאו זאת לעולם כך שכל אחד בכל מקום יוכל בקלות להקליט ראיון משמעותי עם אדם אחר שאז יישמר בארכיון להסטוריה.
Show them to the world? I can do that.
להראות אותן לעולם אני מסוגל לזה?
About time we introduce our Russian friend to the world.
על זמן אנחנו מציגים חבר הרוסי שלנו לעולם.
You have the gift for bringing joy and laughter to the world.
יש לך כשרון להעניק אושר וצחוק לעולם.
The only thing bending has brought to the world is suffering.
הדבר היחיד שכשפות הביאה לעולם, זה סבל.
He rips off our technology and sells it to the world.
הוא קורע את הטכנולוגיה שלנו ומוכר אותו לעולם
An intellect like that is a great loss to the world.
יכולת חשיבה כזו היא אובדן גדול לעולם.
That'll broadcast your identity to the world.
זה יהיה שידור הזהות שלך לעולם.
See, it's like you closed to the world.
ראה, זה כמו שאתה סגור בפני העולם.
Before us is your father's last great gift to the world.
לפנינו ניצבת המתנה הגדולה והאחרונה של אביך לעולם.
It is our job to bring her back to the world.
זה התפקיד שלנו להביא אותה חזרה לעולם.
Honey, this is your gift to the world.
מותק, זו המתנה שלך לעולם.
We cannot close our eyes to the world around us.
אנחנו לא יכולים לעצום את עינינו לעולם סביבנו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1243. מדויק: 1243. זמן שחלף: 584 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo