הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to trip" לעברית

חפש את to trip ב: הטיות מילים נרדפות
להכשיל
למעוד
להפיל
ליפול
להזות
כדי ללכוד
עם טריפ
לפי טריפ
להיכנס לטריפ

הצעות

All right, we just need enough smoke to trip this alarm.
בסדר, אנחנו רק צריכים מספיק עשן להכשיל אזעקה זו.
Why are they trying to trip each other?
למה הם מנסות להכשיל אחת את השניה?
He could always find her, and there's no furniture to trip on.
הוא תמיד יוכל למצוא אותה ואין רהיטים למעוד בגללם.
Okay. Anyway, we need to get him to trip up so that we can poke holes in the supposed confession.
טוב, בכל אופן, אנחנו צריכות לגרום לו למעוד כדי שנוכל לחורר את הלכאורה הודאה שלו.
But secretly he'll be trying to trip you up.
אבל באופן חשאי, הוא ינסה להפיל אותך בפח
Fine! But why did you have to trip me?
אבל למה היית חייב להפיל אותי?
Was just trying to trip the kid, not kill him.
רק ניסיתי להפיל אותו, לא להרוג אותו.
Unless two brilliant attorneys can figure out a way to trip him up.
אלא אם כן שני עורכי דין מבריקים יכול למצוא דרך להכשיל אותו.
Listen, I wasn't judging you or trying to trip you up.
תקשיב, לא שפטתי או ניסיתי להכשיל אותך.
But why did you have to trip me?
אבל למה היית חייב להפיל אותי תן לי לענות על השאלה הזו.
You're not going to trip us up with a technicality.
אתה לא הולך להכשיל אותנו על פרט טכני.
We're going to trip the systems of your fire, radiation and biohazard safety networks.
אנו הולכים להפיל את מערכות האש, קרינה ואת רשת הבטיחות הביוכימית שלך.
I thought that was just something they used to trip kids up with at med school.
חשבתי שזה משהו שבו נהגו להכשיל סטודנטים בלימודי רפואה.
The hawkers, the men who need to make money, who look to trip you up.
התגרנים, האנשים שחייבים לעשות כסף, המצפים להכשיל אותך.
And all this time you've been trying to trip me up, trap me!
כל הזמן הזה ניסית להכשיל אותי, להפיל אותי בפח!
I need you to go out here, be cool and try not to trip.
אני צריך שתצא לשם, תהיה רגוע ותנסה לא למעוד.
That's the easiest way to trip up a suspect.
שים לב זאת הדרך הכי טובה להפיל חשוד.
Tell Jo if she wants to trip me up, she'll have to do better than that.
תגידי לג"ו שאם היא רוצה להכשיל אותי היא תצטרך לעבוד יותר קשה מזה.
He might be able to get him to trip up before he knows we're on to him.
אולי הוא יוכל לגרום לו להכשיל את לפני שהוא יודע שאנחנו עליו.
I mean, you think it's safe for us 'cause I don't want to do nothin' to trip us up.
אני מתכוונת, אתה חושב שזה בטוח, בשבילינו, כי אני לא רוצה לעשות כלום שעשוי להכשיל אותנו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 148. מדויק: 148. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo