הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "transport" לעברית

חפש את transport ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

We have no transport for the wounded, lieutenant.
אין לנו תחבורה בשביל פצועים, לוטננט, כמו שידוע לך.
Maybe he can help with transport.
אולי הוא יכול לעזור לי עם תחבורה.
Please wait while the tool checks various transport settings of the Exchange server.
נא המתן בעת שהכלי בודק הגדרות תעבורה שונות של שרת Exchange.
A Boolean value that specifies whether connections using WS-Reliable messaging will attempt to reconnect after transport failures.
ערך בוליאני שמציין אם חיבורים שמשתמשים בהעברת הודעות של WS-Reliable ינסו להתחבר מחדש אחרי כשלי תעבורה.
An Air Force transport carrying Morris exploded in midair.
מטוס תובלה של חה"א שנשא את מוריס טוליבר התפוצץ באוויר.
The VIN belongs to an unmarked Homeland Security transport truck.
לוחית הרישוי שייכת למשאית תובלה לא מסומנת של משרד לביטחון פנים.
Can't get transport queue folder ID.
אין אפשרות לקבל מזהה של תיקיית תור תעבורה.
The Russians actually flew a supersonic transport before the Concorde.
הרוסים למעשה הטיסו מטוס תובלה על קולי לפני הקונקורד.
The supplied message cannot be sent because the destination is unknown. This transport requires that either Message.Headers.To or Message.Properties.Via be set to a valid value on the outgoing message.
אין אפשרות לשלוח את ההודעה שסופקה מאחר שהיעד לא ידוע. תעבורה זו מחייבת כי Message.Headers.To או Message.Properties.Via יוגדרו כערך חוקי בהודעה היוצאת.
Upon selecting this, you can assign a specific transport rule to this connector.
לאחר בחירת אפשרות זו, תוכל להקצות כלל תעבורה ספציפי למחבר זה.
No Mailbox server role issues that affect local transport submission were identified
לא זוהו בעיות בתפקיד שרת לתיבת דואר המשפיעות על שליחת תעבורה מקומית
A transport connection manager warning event was logged within the last 24 hours
אירוע אזהרה של מנהל חיבורי תעבורה נרשם במהלך 24 השעות האחרונות
This role enables administrators to manage transport agents in an organization.
תפקיד זה מאפשר למנהלי מערכת לנהל סוכני תעבורה בארגון.
An existing incompatible transport manager was found for the specified URI.
מנהל תעבורה קיים שאינו תואם נמצא עבור ה - URI שצוין.
Could not find a valid transport for this Synchronizer.
לא נמצאה תעבורה חוקית עבור מסנכרן זה.
This transport provider doesn't support deleting messages from server when you empty your Deleted Items folder.
ספק תעבורה זה אינו תומך במחיקת הודעות מהשרת בעת ריקון התיקיה פריטים שנמחקו.
How to distribute it between pedestrians, bicycles, public transport and cars?
איך לחלק אותו בין הולכי רגל, אופניים, תחבורה ציבורית ומכוניות?
Excuse me, but, transport where, exactly?
סליחה, אבל, תחבורה איפה בדיוק?
I want this transport done without incident.
אני רוצה תחבורה זה נעשה ללא תקלות.
Http transport sink was not given the stream that it returned from GetResponseStream().
קולט תעבורת Http לא קיבל את הזרם שהוא החזיר מ - GetResponseStream ().
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3028. מדויק: 3028. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo