הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "trial and error" לעברית

חפש את trial and error ב: מילים נרדפות
ניסוי וטעייה
נסייה וטעייה
ניסוי וטעיה
לניסוי וטעייה
שנסייה וטעייה
Psychotherapy is just trial and error.
פסיכותראפיה היא עניין של ניסוי וטעייה.
Took me hours of trial and error to get that protocol right.
לקח לי שעות של ניסוי וטעייה כדי לקבל זכות הפרוטוקול.
This baby was produced through trial and error.
התינוק הזה נוצר על-ידי נסייה וטעייה.
And it's not just biological systems that produce miracles through trial and error.
וזה לא רק מערכות ביולוגיות שיוצרות ניסים דרך נסייה וטעייה.
We knew they worked through old-fashioned trial and error.
ידענו שזה עובד בעזרת ניסוי וטעיה.
We learn by trial and error.
אנו לומדים על ידי ניסוי וטעיה.
Mother, it's all trial and error.
אמא, זה הכל ניסוי וטעיה.
We just need to use trial and error.
אנחנו רק צריכים לבצע ניסוי וטעייה.
But the geneticist Professor Steve Jones describes how Unilever actually did solve this problem - trial and error, variation and selection.
אבל הפרופסור לגנטיקה סטיב ג'ונס מתאר איך יוניליוור למעשה פתרו את הבעיה הזו - נסייה וטעייה, שינוי ובחירה.
Now this process of trial and error is actually far more common in successful institutions than we care to recognize.
עכשיו התהליך הזה של נסייה וטעייה הוא למעשה נפוץ הרבה יותר במוסדות מצליחים ממה שאנחנו מוכנים להודות.
I mean, with trial and error, but the real problem is getting the parts.
אני מתכוון, עם ניסוי וטעייה, אבל הבעיה האמיתית הוא מקבל את החלקים.
These were found by trial and error over a great deal of time.
אלו נמצאו על-ידי ניסוי וטעייה במהלך הרבה מאוד זמן.
As far as the Tretonin, finding the right amount is going to be trial and error.
בכל הנוגע לטרטונין, מציאת הכמות הנכונה תהיה ניסוי וטעייה.
It's a bit of a trial and error with the calibration.
זה דורש קצת ניסוי וטעייה עם הכיול.
Look, each phase of our research - has involved trial and error.
כל שלב במחקר שלנו עירב ניסוי וטעייה.
It's trial and error and a little prayer thrown in for a good measure.
זה ניסוי וטעייה ותפילה קטנה שנכניס פנימה למען הסדר הטוב.
Well, once we begin our experiments, there will be a lot of trial and error.
ובכן, ברגע שאנו מתחילים הניסויים שלנו, יהיה הרבה ניסוי וטעייה.
My experiment will attempt To pinpoint the aforementioned combination Through the vaunted scientific tradition of trial and error.
הניסיון שלי ינסה לאתר את השילוב הנ"ל באמצעות המנהג המדעי המתרברב של ניסוי וטעייה.
But it's this process of trial and error that explains this great divergence, this incredible performance of Western economies.
אבל זה התהליך הזה של נסייה וטעייה שמסביר את ההסתעפות הגדולה הזו, את הביצועים המדהימים האלו של הכלכלות המערביות.
We learned a few things from building the first one, which is saving us from trial and error.
למדנו כמה דברים כשבנינו את הרפסודה הראשונה, מה שחוסך לנו ניסוי וטעייה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 83. מדויק: 83. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo