הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "unauthorized" לעברית

ראה גם: unauthorized access
חפש את unauthorized ב: הגדרה מילים נרדפות
לא מורשה
לא מאושר
בלתי מורשה לא מורשית לא מאושרת לא מורשים בלתי מורשית
ללא אישור
הלא מאושרת
בלתי מורשים
בלתי מאושרת
לא מורשות
בלתי מאושר

הצעות

While password protection and the integrated Kensington security port help prevent unauthorized use and theft.
בנוסף, הגנה באמצעות סיסמה ויציאת האבטחה מסוג Kensington המשולבת מסייעות למנוע שימוש לא מורשה וגניבה.
Apparently he was channeling grant money into an unauthorized project of some kind.
ככל הנראה הוא היה כסף תקשור מענק לפרויקט לא מורשה מסוג כלשהו.
You agree to notify Intel immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security here.
אתה מסכים להודיע מיד ל - Intel על כל שימוש לא מאושר בחשבונך או על כל הפרה אחרת של האבטחה כאן.
The leak said it was unauthorized domestic surveillance.
לדברי המדליף, זה היה מעקב לא מאושר מבית.
Dell is not responsible for unauthorized use of a Customer's contract or order number.
Dell אינה אחראית לשימוש בלתי מורשה בחוזה הלקוח או במספר ההזמנה.
Password protection helps guard against unauthorized use and the Kensington lock slot helps protect against theft (security cable sold separately).
אבטחה באמצעות סיסמה מסייעת להגנה מפני שימוש בלתי מורשה וחריץ למנעול Kensington מסייע בהגנה כנגד גניבה (כבל אבטחה נמכר בנפרד).
Security's just been alerted to an unauthorized transport in the building.
לביטחון דווח כרגע על שיגור לא מורשה בבניין.
It's standard protocol for any unauthorized launch.
זה נוהל מקובל לשיגור לא מאושר.
Cease and desist that unauthorized patty flipping!
לחדול ש רפרף קציצה לא מורשה!
Someone unauthorized accessed our computer systems.
מישהו לא מורשה חדר למערכת המחשבים שלנו.
All unauthorized personnel, exit Area 6 immediately.
צוות לא מורשה צאו מאזור 6 מיד.
I found an unauthorized transmission to Earth on Gold Channels.
גיליתי שידור לא מאושר לכדור הארץ בערוץ הזהב
We had a report of unauthorized personnel on this floor.
היה לנו דיווח על כוח אדם לא מורשה בקומה זו.
Classified data is being copied onto an unauthorized drive.
להיות נתונים מסווגים מועתק על כונן לא מורשה.
All unauthorized personnel are to be debriefed by Starfleet Intelligence.
כל אדם לא מורשה עליו להיחקר ע"י מודיעין הצי.
Can't be in that area, it's unauthorized.
לא יכול להיות באיזור הזה הוא לא מורשה.
An unauthorized intrusion into the neighbor's WI-FI.
חדירה בלתי מורשה לאינטרנט האלחוטי של השכנה.
Sending subversive communications on an unauthorized channel.
שליחת תקשורת חתרנית בערוץ לא מורשה.
Why? Because an unauthorized subchannel is a big deal.
כי ערוץ משני לא מאושר הוא עניין גדול.
Captain, we have an unauthorized launch in progress.
קפטן, יש לנו שיגור לא מורשה כעת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 447. מדויק: 447. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo