הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "undertaking" לעברית

חפש את undertaking ב: הגדרה מילים נרדפות
התחייבות
משימה
פרויקט
ההתחייבות
המשימה
שאפתנית
You cannot do the work without undertaking those risks.
אתה לא יכול לעשות את העבודה ללא התחייבות סיכונים אלה.
Estimate project undertaking (for example, volumes, details/extent of localization)
הערכת התחייבות פרוייקט (למשל, היקף העבודה, פרטי/מידת ההסבה)
This... resettlement... obviously it's a colossal undertaking.
הישוב מחדש הזה מן הסתם זאת משימה אדירה.
Yes, trade liberalization is a religious undertaking.
כן, ליברליזציה של מסחר היא משימה דתית.
In fact, you gave an undertaking to investigate his murder.
למעשה, אתה נתת פרויקט לחקור את הרצח שלו.
I give an undertaking to protect that man, now he's lying there with a dagger in his breast.
אני נותן פרויקט להגן על האיש הזה, עכשיו הוא משקר שם עם שבריה בחזה שלו.
And any undertaking of value is worthy of patience.
וכל התחייבות של ערך ראויה לסבלנות.
And he made it sound as if this undertaking of his was a recent inspiration.
והוא גרם לזה להישמע כאילו זה התחייבות שלו הייתה השראה האחרונה.
Released on an undertaking to return on the 7th September.
שוחרר תוך התחייבות לחזור בשבעה בספטמבר.
Needless to say, The Hercules was a monumental undertaking.
ואין צורך לומר, ש "הרקולס" היה התחייבות עצומה
It's a relatively simple undertaking if you have the device's electronic identification number.
זה יחסית התחייבות פשוטה אם יש לך מכשיר של אלקטרוני מספר זיהוי.
Speaker Trumbull, that was a very foolish undertaking.
רמקול טרומבול, שהיה התחייבות טיפשית מאוד.
Quite an undertaking - your Kenyan safari.
די התחייבות - ספארי בקניה שלך.
I know, it's a big undertaking, but...
אני יודעת שזאת משימה גדולה, אבל...
Well I'm sure that's a very expensive undertaking.
ובכן, אני בטוח שזו משימה מאוד יקרה
From what I gather, this takeover is a massive undertaking, right?
לפי מה שהבנתי, השתלטות זו היא משימה אדירה, נכון?
The Holy Father is keenly aware that this undertaking is of a delicate nature.
האב הקדוש הוא מודע היטב כי התחייבות זו היא בעל אופי עדין.
I know, you're no small undertaking, but we're making progress.
אני יודעת, אתה לא משימה קלה אבל אנחנו עושים התקדמות.
This is a very impressive undertaking, Mrs. Child and Mrs. Beck.
זאת התחייבות מרשימה, גברת צ'יילד וגברת בק.
'It had been a fraught undertaking, but the fact was that,
"זה היה התחייבות, רצוף אבל העובדה הייתה ש
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 219. מדויק: 219. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo