הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "unfold" לעברית

חפש את unfold ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להתפתח
להתגלות
נפרשים
מתפתח
יתפתח
להתבהר
השחיתות
מתגלים
יתגלו
דאגותיך
נפרשת
להתרחש
פותחים
השחזור
מתרחשים
These strategies take time to unfold.
אסטרטגיות אלו לקחת את הזמן כדי להתפתח.
Here's how I want things to unfold.
הנה איך אני רוצה דברים כדי להתפתח.
Certain events needed to unfold, according to Rambaldi's writings.
ארועים מסויימים לא היו צריכים להתגלות, ע"פ כתבי היד של רמבלדי.
That's how life tends to unfold before us.
וזו הדרך שבה החיים נוטים להתגלות לפנינו.
when the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfold
כאשר האור האחרון מחמם את הסלעים והנחשים נפרשים
And you watch the disasters unfold like the lives of these two intellectuals.
ואתה לצפות אסונות נפרשים כמו חייהם של שני האינטלקטואלים הללו.
At least I'd rather see it unfold that way.
לפחות די שאראה אותה להתפתח ככה.
How would my future fairy tale unfold?
עונה איך האגדה שלי עתיד להתגלות?
Not uncommon for people with pathological urges for destruction to want to see their work unfold.
לא נדיר עבור אנשים עם דחפים פתולוגיים להשמדה לרצות לראות עבודתם להתפתח.
Stay with us as this story continues to unfold.
הישארו עמנו בעוד שהסיפור ממשיך להתפתח.
It does not mean the tale is yet to unfold.
זה לא אומר שהסיפור הוא עדיין להתגלות.
And allow a brighter future to unfold before us.
ולאפשר לעתיד טוב יותר להתגלות בפנינו.
Now I take this opportunity to help destiny unfold.
כעת אנצל ההזדמנות כדי לעזור לגורל להתגלות.
God of glory, Lord of love Hearts unfold like flowers before thee
אלוהים התהילה, לורד של אהבה לבבות נפרשים כמו פרחים לפניך
How quickly would you unfold the answers of a lifetime?
כמה מהר היית נפרשים את התשובות של פעם בחיים?
that the case which was to be my last began to unfold.
"כי במקרה בו היה אמור להיות אחרון שלי החל להתפתח.
You have but a small part to play in the great events that are about to unfold.
יש לך רק חלק קטן ל לשחק באירועים הגדולים שעומדים להתפתח.
I guess maybe that's what Mr. McCarthy meant about someone's life continuing to unfold.
אני מניח שאולי זה מה שמר מקארתי התכוון החיים על של מישהו ממשיכים להתפתח.
"Cross Rome the mystic elements unfold."
"כמו צלב ברומא, האלמנטים המסתוריים יחשפו."
How did this great story unfold, the making of Nano?
ואיך הסיפור הנפלא הזה התגלה, של יצירת הננו?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 244. מדויק: 244. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo