הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "unfortunate accident" לעברית

תאונה מצערת
התאונה המצערת
בתאונה המצערת
קרתה תאונה
לתאונה מצערת
They were silenced by an unfortunate accident of history.
הם הושתקו על-ידי תאונה מצערת של היסטוריה.
This was an unfortunate accident, but Conrad's did nothing wrong.
זו הייתה תאונה מצערת אבל קונרד לא עשה שום דבר רע.
I was sorry to hear of their unfortunate accident.
צר לי לשמוע על התאונה המצערת שלהם.
Ever since Jeremiah Cloutier's unfortunate accident...
מאז התאונה המצערת של ירמיהו קלוטייה...
"Media mogul, unfortunate accident."
תקשורת, תאונה מצערת" "מוארטה
Duke Edward's death was nothing more than an unfortunate accident.
מותו של הדוכס אדוארד הוא רק תוצאה של תאונה מצערת
See, my fiancé had this unfortunate accident.
תבין, לארוס לי הייתה תאונה מצערת.
According to them, things were confusing and it's an unfortunate accident.
לדבריהם, המצב היה מבולבל וזאת תאונה מצערת.
"Media mogul, unfortunate accident."
"איל תקשורת, תאונה מצערת"
We could always arrange an unfortunate accident to happen on the road.
אנו תמיד יכולים לארגן תאונה מצערת שתתרחש בדרך.
That was an unfortunate accident during a field trip.
זו היתה תאונה מצערת במהלך סיור שטח.
So the incident with Mr. Hamilton was just an unfortunate accident?
אז התקרית עם מר המילטון הייתה סתם תאונה מצערת?
Yes, I heard about that unfortunate accident with the raccoon.
כן, שמעתי על התאונה המצערת עם הדביבון.
Because when I was young, I had an unfortunate accident.
כי כשאני היה צעיר, היה לי תאונה מצערת.
Unless, of course, they should meet with some unfortunate accident.
אלא אם כן תהיה להם תאונה מצערת.
Mr. Camden had an unfortunate accident on his way in, but we sorted it out.
מר קמדן תאונה מצערת בדרכו, אבל אנחנו מסודרים אותו החוצה.
And I will make sure that his death is found to be an unfortunate accident.
ואני אעשה בטוח שמותו יימצא תאונה מצערת.
The airplane that your wife and daughter were traveling in has had a very unfortunate accident.
המטוס שאשתך ובתך נסעו בו עבר תאונה מצערת.
Well, your father, his father, the unfortunate accident.
ובכן, האבא שלך, האבא שלו, התאונה המצערת.
Councilman, I don't know who is spreading these rumours, but it was nothing more than an unfortunate accident.
חבר המועצה, אני לא יודע שמפיץ שמועות אלה, אבל זה היה לא יותר מאשר תאונה מצערת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 57. מדויק: 57. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo