הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "unique" לעברית

חפש את unique ב: הגדרה מילים נרדפות
ייחודי
ייחודית
מיוחד
מיוחדת
יחיד במינו
מיוחד במינו
יוצא דופן
מיוחדת במינה
יחידה במינה
יחידים במינם
מיוחדים במינם
ייחודיים הייחודי ייחודיות מיוחדים יחודי יוניק הייחודיות
וייחודיות
הייחודיים
וייחודיים
לייחודיים

הצעות

The name of this public folder tree isn't unique within the Exchange organization.
השם של עץ תיקיות ציבוריות זה אינו ייחודי בארגון Exchange.
You can add multiple custom Access apps to the site. Give this one a unique name.
באפשרותך להוסיף לאתר יישומים מרובים של Access בהתאמה אישית. תן ליישום זה שם ייחודי.
Dell EnergySmart is a unique approach to energy efficient computing which includes hardware, software, tools, and industry partnerships.
EnergySmart של Dell הוא גישה ייחודית למחשוב בעל צריכת אנרגיה חסכונית שכולל חומרה, תוכנות, כלים ושותפויות בתעשייה.
But how we work on Jawbone is really unique.
אך דרך עבודתנו על "עצם-לסת" היא באמת ייחודית.
By default, Illustrator assigns a unique color (up to nine colors) to each layer in the Layers panel.
כברירת מחדל, Illustrator מקצה צבע מיוחד (עד תשעה צבעים) לכל שכבה בחלונית 'שכבות'.
The name is a unique identifier used to refer to the PowerPoint Service Application in administration pages.
השם הוא מזהה ייחודי המשמש להפניה ל - PowerPoint Service Application בדפי ניהול.
This is a unique identifier that differentiates one WiFi network from another.
זהו מזהה ייחודי המבדיל בין רשת WiFi אחת לאחרת.
To align data points to X axis labels all points must have non-empty unique AxisLabels inside one series.
כדי ליישר את נקודות הנתונים עם תוויות ציר X, כל הנקודות חייבות לכלול AxisLabels ייחודי לא ריק בתוך סידרה אחת.
[BehavioralFeature - WFR1] - All parameters should have a unique name.
[BehavioralFeature - WFR1] - לכל הפרמטרים צריך להיות שם ייחודי.
Null value not allowed in unique index or primary key.
ערך Null אינו מותר באינדקס ייחודי או במפתח ראשי.
Variable base name must be unique.
על שם הבסיס של המשתנה להיות ייחודי.
Type a unique name for the driver prioritization.
הקלד שם ייחודי עבור סדר העדיפויות של מניע הפעילויות.
{Project Web App was unable to process the request.}An invalid enterprise resource unique ID was specified.
{ל - Project Web App לא היתה אפשרות לעבד את הבקשה.}צוין מזהה ייחודי לא חוקי של משאב ארגון.
Could not find a unique contact associated with this e-mail address.
לא היתה אפשרות למצוא איש קשר ייחודי המשויך אל כתובת דואר אלקטרוני זו.
Each default document must have a unique name.
לכל מסמך המהווה ברירת מחדל חייב להיות שם ייחודי.
The unique design enables maximum expandability for future computing demands.
עיצוב ייחודי זה מאפשר יכולת הרחבה אולטימטיבית כמענה לצורכי מחשוב עתידיים.
Access to unique content and forums related to Dell products:
גישה לתוכן ייחודי ולפורומים אודות מוצרי Dell:
In the Name box, enter a unique name for the template region.
בתיבה Name, הזן שם ייחודי לאזור בתבנית.
If it doesn't, Dreamweaver will display an error message, and you'll need to go back to the data source file and assign a unique ID.
במקרה שלא, Dreamweaver יציג הודעת שגיאה, ויהיה עליך לחזור לקובץ מקור הנתונים ולהקצות לו מזהה ייחודי.
Dell Order Number is a unique 9 digit number representing a shipment associated with your purchase.
מספר ההזמנה של Dell הוא מספר ייחודי באורך של תשע ספרות המייצג משלוח שמשויך לרכישה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3941. מדויק: 3941. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo