הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "unlikely" לעברית

חפש את unlikely ב: הגדרה מילים נרדפות
לא סביר
בלתי סביר
לא סבירה
לא הגיוני
לא סבירים
לא סבירות
בלתי סבירים
הלא סבירים
סיכוי נמוך
בלתי-סביר
ולא סבירה
ולא סבירים
לא צפוי
סבירות נמוכה

הצעות

145
144
42
Could be a coincidence, but unlikely.
יכול להיות צירוף מקרים, אבל לא סביר.
Sorry, but it sounds very unlikely.
מצטער, אך זה נשמע מאוד לא סביר.
However, I think this is entirely unlikely.
בכל מקרה, אני חושב שזה בלתי סביר לחלוטין.
Your existence is unproven and seems extremely unlikely.
הקיום שלך לא מוכח ונראה בלתי סביר בעליל.
He does nudes, emaciated, in unlikely positions.
הוא עושה עירום, הסובלים מתת תזונה, בעמדות לא סבירה.
P.j.o'rourke wrote, cleanliness becomes more important when godliness is unlikely.
פי ג"י אורורק כתב, אי-שלמות הופכת ליותר חשובה כאשר האהבה לאלוהים לא סבירה.
While unlikely, it's still a statistical possibility.
כן, טוב, אמנם לא סביר, זה עדיין אפשרות סטטיסטית.
It seems so unlikely, Zedd.
זה נראה כה לא סביר, זד.
Chief, I know it sounds unlikely...
המפקדת, אני יודע שזה נשמע לא סביר.
That seems like an unlikely coincidence.
זה נראה כמו צירוף מקרים לא סביר אפילו יותר אם היית יודע.
Sorry, that seems very unlikely.
מצטער, זה נראה מאוד לא סביר.
Given his lifestyle, that's unlikely.
בהתחשב בסגנון החיים שלו, זה לא סביר.
Now, we probably think a priori that's unlikely.
קרוב לודאי שאנחנו חושבים מלכתחילה שזה לא סביר.
It's statistically unlikely that it was Kennedy.
זה לא סביר מבחינה סטטיסטית שזה היה קנדי.
Not off the top of my head, unlikely.
לא את החלק העליון של הראש שלי, לא סביר.
The ring is unlikely to be probative evidence in a murder charge.
לא סביר שהטבעת תהיה ראיה להוכחת אשמת רצח.
And then an unlikely hero came my way.
ואז גיבור לא סביר נקרה בדרכי.
That's what makes their friendship unlikely!
זה מה שעושה ידידותם לא סבירה!
I must reiterate, recovering Danny safely in this situation is unlikely.
אני חוזר ואומר, להחזיר את, דני בביטחה במצב כזה הוא בלתי סביר.
Because it is very unlikely the system would make a mistake like that.
בגלל שזה מאוד לא סביר שהמערכת תעשה טעות שכזאת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 922. מדויק: 922. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo