הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: to the untrained eye
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "untrained" לעברית

לא מאומן
לא מאומנים
לא מיומנת
לא מאומנת
הלא מאומנת
לא מאולף
לא מיומן
לא מיומנים
לעין בלתי מאומנת
ולא מאומן

הצעות

Working with untrained amateurs introduces an element of risk.
עבודה עם חובבן לא מאומן מחדירה גורם של סיכון.
Using an untrained asset to make contact with a target is never ideal.
שימוש בבנאדם לא מאומן כדי ליצור קשר עם מטרה זה לעולם לא מושלם.
Your men are brave, but untrained, unprepared for battle.
האנשים שלך אמיצים, אך לא מאומנים, לא מוכנים לקרב.
From what, untrained civilians with barely any weapons?
ממה, אזרחים לא מאומנים עם בקושי נשק?
No, even the untrained eye can see the cause of death was a gunshot wound to the frontal lobe.
לא, אפילו בעין לא מיומנת ניתן לראות את סיבת המוות היה סימן של ירייה האונה הקדמית.
Face Rhesus with an untrained army and you risk losing far more than a single battle.
תתמודד מול רזוס עם צבא לא מאומן ואתה לוקח סיכון לאבד הרבה יותר מקרב אחד.
We can't have an untrained schoolboy running around carrying out our orders!
לא יכול יש לנו בית ספר לא מאומן מתרוצצים ביצוע ההזמנות שלנו!
Look, David, I am no fan of sending an untrained man into danger.
דיויד, אני לא אוהב לשלוח בנאדם לא מאומן להסתכן.
How did three young persons such as yourselves, untrained in the art of war, escape from Harrenhal?
איך עשה שלושה אנשים צעירים כגון עצמכם, לא מאומנים באמנות המלחמה, ברחו מהאראנהל?
Because untrained boys don't step in the ring with Mike Tyson, that's why.
כי בחורים לא מאומנים לא נכנסים לזירה עם מייק טייסון, בגלל זה.
Not only is he untrained, he's unstable.
לא רק שהוא לא מאומן, שהוא לא יציב.
This is his plan, and that untrained civilian is his best way in.
זו התכנית שלו ואזרח לא מאומן זו הדרך הטובה ביותר פנימה.
The CIA's abduction of Brian Finch put an untrained consultant, whom I assured protection, in mortal danger without so much as an e-mail clearing the op with me first.
חטיפת פינץ' בידי הסי-איי-איי שמה יועץ לא מאומן, שהבטחתי לו הגנה, בסכנת חיים בלי אפילו דוא"ל שמאשר איתי את המבצע קודם לכן.
They're so raw, so untrained, so corruptible.
הם כל כך גולמיים, כל כך לא מאומנים, כל כך ברי השחתה.
You're untrained.
אתה לא מאומן.
So untrained, so corruptible.
כל-כך לא מאומנים כל-כך מושחתים.
They're untrained.
He's untrained.
הוא לא מאומן.
You're an untrained consultant who sends real agents to get you sodas.
אתה יועץ מאומן ששולח סוכנים אמיתיים כדי להביא לך משקאות מוגזים.
"administered to an untrained consultant could lead to a national scandal."
"ניתן ליועץ מאומן עלול להוביל לשערורייה לאומית"
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 81. מדויק: 81. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo