הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "update" לעברית

ראה גם: status update
חפש את update ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
עדכון
עידכון
לעדכן
עדכונים
עידכונים
העידכונים
עודכנתי
עודכנת
מעודכנת
Update עדכן העדכון לעדכון אעדכן תעדכן ועדכן נעדכן יעדכן
מעדכנים
מעדכן
יעדכנו
תעדכני
עדכנו
עדכנת
תעדכנו

הצעות

This update requires the SharePoint 2010 Products Beta.
עדכון זה מחייב את גירסת הביתא של מוצרי SharePoint 2010.
Check online for an update Internet Explorer will help you install a newer version if available.
בדוק באינטרנט אם קיים עדכון Internet Explorer יסייע לך להתקין גירסה עדכנית יותר, אם קיימת.
Click Start to update the files as indicated.
לחץ על Start כדי לעדכן את הקבצים בהתאם להגדרות שנבחרו.
To let InDesign update the links, click Fix Links Automatically.
כדי לאפשר ל - InDesign לעדכן את הקבצים, לחץ על 'תקן קישורים אוטומטית'.
Dell assumes no obligation to update these forward-looking statements.
Dell אינה נושאת במחויבות לעדכן את ההצהרות המתייחסות לאירועים העתידיים האלו.
You can update permissions anytime in OneDrive.
באפשרותך לעדכן הרשאות בכל עת ב - OneDrive.
Internet Explorer couldn't find any offline items to update at this time.
ל - Internet Explorer לא היתה אפשרות לאתר פריטים לא מקוונים אותם יש לעדכן כעת.
You need to install a Lync update to join the meeting.
עליך להתקין עדכון של Lync כדי להצטרף לפגישה.
Use this page to delete a Project Web App site update or creation job.
השתמש בדף זה למחיקת משימה של עדכון או יצירה של אתר Project Web App.
Cannot update PropertyValue because it is no longer part of a valid collection.
לא ניתן לעדכן PropertyValue משום שהוא כבר אינו חלק מאוסף חוקי.
You must update your version of Lync before you can sign in.
עליך לעדכן את גירסת Lync שלך כדי שתוכל להיכנס.
A Communicator update is available. Click here to install now.
עדכון של Communicator זמין. לחץ כאן כדי להתקין כעת.
Click here to install a Communicator update.
לחץ כאן להתקנת עדכון של Communicator.
Internet Explorer is unable to update this feed because the size of the content exceeds the download limit.
ל - Internet Explorer אין אפשרות לעדכן הזנה זו מכיוון שגודל התוכן חורג ממגבלת ההורדה.
Internet Explorer was unable to update this feed and will try again later.
ל - Internet Explorer לא היתה אפשרות לעדכן הזנה זו והוא ינסה שוב מאוחר יותר.
This feed changed to a format Internet Explorer is unable to update.
הזנה זו השתנתה לתבנית של - Internet Explorer אין אפשרות לעדכן.
Publisher cannot update '|' because this field is not updatable.
ל - Publisher אין אפשרות לעדכן את '|' מאחר ששדה זה אינו ניתן לעדכון.
The WorkflowApplication has been aborted because an instance update attempt failed.
WorkflowApplication בוטל מכיוון שניסיון לעדכן מופע נכשל.
UpdateList request cannot contain multiple update commands containing the same ID property value.
לבקשה ל - UpdateList אין אפשרות להכיל פקודות עדכון מרובות שמכילות את אותו ערך של מאפיין מזהה.
Nor does Intel make any commitment to update the information contained herein.
Intel גם אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול בזה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4404. מדויק: 4404. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo