הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "use" לעברית

ראה גם: no use
חפש את use ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

use to 1604
don't use 1118
999
gonna use 931
can't use 733
just use 595
Choose the WordArt style to use.
בחר את סגנון ה - WordArt בו ברצונך להשתמש.
Cannot use SizeParamIndex for ByRef array parameters.
אין אפשרות להשתמש ב - SizeParamIndex עבור פרמטרי מערך מסוג ByRef.
Specify the SMTP mail server to use for Reporting Services.
ציין את שרת הדואר של SMTP שבו יש להשתמש עבור Reporting Services.
You can use JavaScript for advanced form customization.
ניתן להשתמש ב - JavaScript להתאמה אישית מתקדמת של טפסים.
Whether the TreeView should try to use client-script.
קביעה אם TreeView צריך לנסות להשתמש בקובץ Script של לקוח.
Generic methods cannot use 'Handles' clause.
פעולות שירות כלליות אינן יכולות להשתמש במשפט 'Handles'.
Specifies the HTTP cookie to use for authentication.
מציין את קובץ ה - Cookie של HTTP בו יש להשתמש עבור אימות.
To make design changes you must use an earlier version of Access that supports the old database format.
כדי לערוך שינויי עיצוב, עליך להשתמש בגירסה קודמת של Access התומכת בתבנית מסד הנתונים הקודמת.
You must install Microsoft Word in order to use this utility.
עליך להתקין את Microsoft Word כדי להשתמש בכלי שירות זה.
The form containing this ActiveX control must be open in the visual form designer before you can use the custom property editor.
יש לפתוח את הטופס שמכיל את פקד ActiveX זה במעצב הטפסים החזותי לפני שתוכל להשתמש בעורך המאפיינים המותאמים אישית.
To use databaseInsert(), the RecordSortedList must be instantiated on the server-side.
כדי להשתמש ב - databaseInsert (), יש להפעיל מופע של RecordSortedList בצד השרת.
Prefix to use for all invoice numbers throughout Microsoft Dynamics CRM.
תחילית שבה יש להשתמש עבור כל מספרי החשבוניות בכל Microsoft Dynamics CRM.
Install Internet Explorer 9 or later to use this feature.
התקן את Internet Explorer 9 ואילך כדי להשתמש בתכונה זו.
Internet Explorer 8 helps you use the Internet even faster than before.
Internet Explorer 8 מסייע לך להשתמש באינטרנט במהירות רבה אף יותר מבעבר.
Only allow approved domains to use ActiveX without prompt
אפשר רק לתחומים שאושרו להשתמש ב - ActiveX מבלי להציג בקשה
Cannot use a query correlation initializer when a message is XmlSerializable.
אין אפשרות להשתמש במאתחל מתאם שאילתה כאשר הודעה היא XmlSerializable.
The EntityClient connection string to use for the ObjectContext.
מחרוזת החיבור EntityClient שבה יש להשתמש עבור ה - ObjectContext.
Cannot use Credential with UserID, UID, Password, or PWD connection string keywords.
לא ניתן להשתמש באישור יחד עם UserID, UID, סיסמה או מילות מפתח של מחרוזת חיבור PWD.
You have to use Active Directory Users and Computers to move the user account to a different organizational unit.
יש להשתמש במשתמשים ובמחשבים של Active Directory כדי להעביר את חשבון המשתמש ליחידה ארגונית אחרת.
To accept inbound proxy calls, the application must use Windows Authentication.
כדי לקבל שיחות Proxy נכנסות, היישום חייב להשתמש באימות של Windows.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68376. מדויק: 68376. זמן שחלף: 133 ms.

use to 1604
don't use 1118
gonna use 931
can't use 733
just use 595

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo