הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "valid" לעברית

הצעות

The namespace of the LogClientTraceEvents request is not valid.
מרחב השמות של בקשת LogClientTraceEvents אינו חוקי.
The Local Service account is not valid on Windows XP.
חשבון השירות המקומי אינו חוקי ב - Windows XP.
Please enter a valid Exchange Server Folder address.
נא הזן כתובת חוקית של תיקיית Exchange Server.
Branching out of a 'Finally' is not valid.
הסתעפות מתוך 'Finally' אינה חוקית.
The AppxManifest in the package isn't valid.
ה - AppxManifest בחבילה אינו חוקי.
You cannot call Exchange Web Services using a local account. Use a valid domain account instead.
אין באפשרותך לקרוא לשירותי האינטרנט של Exchange באמצעות חשבון מקומי. השתמש בחשבון תחום חוקי במקום זאת.
File not found. The -filename property must be specified as a valid path.
הקובץ לא נמצא. יש לציין את המאפיין - filename כנתיב חוקי.
Please enter a valid Dell Business Credit Account Number.
הזן מספר חשבון אשראי עסקי של Dell חוקי.
The specified user in the identity section is not a valid Windows user and cannot be impersonated.
המשתמש שצוין במקטע הזהות אינו משתמש Windows חוקי ואין אפשרות להתחזות אליו.
This is not a valid Office Data store.
זה אינו מאגר נתונים חוקי של Office.
Value is not a valid DateTime value.
הערך הוא לא ערך חוקי מסוג DateTime.
Text is not valid in an AlternateContent element.
הטקסט אינו חוקי ב אלמנט AlternateContent.
'End' statement not valid.
משפט 'End' אינו חוקי.
The file you are trying to open is not a valid Microsoft Visio drawing file.
הקובץ שאתה מנסה לפתוח אינו קובץ ציור חוקי של Microsoft Visio.
Semicolon after method or accessor block is not valid
תו נקודה פסיק לאחר פעולת שירות או בלוק רכיב גישה (accessor) אינו חוקי
IDictionary parameter contains at least one entry that is not valid. Ensure all values are consistent with the object's properties.
פרמטר IDictionary מכיל ערך אחד לפחות שאינו חוקי. ודא שכל הערכים עקביים עם מאפייני האובייקט.
CachedDataManifest could not be loaded because the namespace is not valid.
לא היתה אפשרות לטעון את CachedDataManifest מאחר שטווח השמות לא חוקי.
'New' is not valid in this context.
New' אינו חוקי בהקשר זה.
'|1' is not valid on a WithEvents declaration.
|1' אינו חוקי בהצהרת WithEvents.
'|1' is not valid on a Delegate declaration.
|1' אינו חוקי בהצהרת Delegate.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3464. מדויק: 3464. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo