הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "validity" לעברית

חפש את validity ב: הגדרה מילים נרדפות
תוקף
תקפות
חוקיות
אמיתות
תוקפו
תוקפה
התוקף
לתוקף
בחוקיות
בנוגע לתקפות
התקפות
אמינות
This button tests the selected certificate for validity.
כפתור זה בודק את תוקף התעודה הנבחרת.
The validity of the signature cannot be verified.
אין אפשרות לוודא את תוקף החתימה.
Type a name and description, set the validity period, and any other options.
הקלידו שם ותיאור וקבעו תקופת תקפות וכל אפשרות אחרת.
We can contest the validity of the evidence itself.
נוכל לערער על תקפות הראיות עצמן.
Please add more examples to ensure constraint validity.
נא הוסף דוגמאות נוספות כדי להבטיח את חוקיות האילוץ.
Specify street name's validity, that is all, even or odd numbers.
ציין את חוקיות שם הרחוב, כלומר, כל המספרים, המספרים הזוגיים או המספרים האי-זוגיים.
So your position has no validity at all?
אז לעמדה שלך אין תוקף בכלל?
I completely demonstrated the validity of this program.
הוכחתי לגמרי את תוקף התכנית הזו.
I had an obligation to assess the validity of your accusation.
הרגשתי מחוייבות להעריך את תוקף ההאשמות שלך.
This so-called marriage has no validity under Roman law.
לנישואים אלה אין תוקף בחוק הרומאי.
And you think your doubts have any validity?
ואתה חושב שלספקות שלך יש תוקף כלשהו?
I would say we have not yet convinced Captain Janeway of the validity of our argument.
הייתי אומר שעדין לא שכנענו את קפטן ג'נוו'יי את תוקף הטיעון שלנו.
This matter, of the validity of his majesty's marriage,
עניין זה, של תוקף נישואי הוד מלכותו
We need to determine the validity of what little information the boy's given us.
אנו צריכים לקבוע את תוקף המידע שהילד מסר לנו.
Well, this missionary is apparently trying to prove the validity of his claims by performing miracles.
ובכן, המסיונר הזה מנסה ככל הנראה להוכיח את תקפות טענותיו ע"י עשיית ניסים.
Is there anyone who can attest to the validity of your claims?
יש מישהו שיכול לאשר את תוקף טענותייך?
The validity of that win, your honor, is fundamental to this case.
תוקף הניצחון, כבודה עקרונית לתיק הזה.
In your expert evaluation, what is the validity of the Professor's analysis?
על פי המומחיות שלך, מה תוקף האנליזה של הפרופסור?
What Edwards and other people of his kind cannot accept is there is great validity in the eugenics movement.
מה שאדוארדס ואחרים כמותו אינם יכולים לקבל הוא שיש תקפות רבה בתנועת השבחת הגזע.
You know, I am not asking you to comment on the validity of my dreams.
את יודעת, איני מבקשת ממך להעיר על תוקף חלומותיי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 162. מדויק: 162. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo