הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "vector mask" לעברית

מסיכה וקטורית
המסיכה הווקטורית
למסיכה וקטורית
כמסיכה וקטורית
Add a vector mask that shows or hides the entire layer
הוספת מסיכה וקטורית המציגה או מסתירה את כל השכבה
Use the Masks panel to adjust the opacity of a selected layer mask or vector mask.
השתמשו בחלונית 'מסיכות' להתאמת האטימות של מסיכת שכבה או מסיכה וקטורית שנבחרה.
Rasterizes the fill of a shape layer, leaving the vector mask.
הוספת רסטר למילוי של שכבת צורה, והשארת המסיכה הווקטורית.
You can also edit the shape's vector mask to modify the shape outline, and apply a style to the layer.
ניתן גם לערוך את המסיכה הווקטורית של הצורה כדי לשנות את קו המתאר של הצורה, ולהחיל סגנון על השכבה.
For information on modifying vector masks, see Change vector mask opacity or feather mask edges.
למידע על שינוי מסיכות וקטוריות, ראו שינוי אטימות או ריכוך קצוות של מסיכה וקטורית.
The vector mask thumbnail represents a path that clips out the contents of the layer.
התמונה הממוזערת של מסיכה וקטורית מייצגת נתיב החותך את תוכן השכבה.
When you convert type to shapes, the type layer is replaced by a layer with a vector mask.
בשעת המרת כתב לצורות, שכבת הכתב מתחלפת בשכבה עם מסיכה וקטורית.
Draws a work path on the current layer that you can then use to make a selection, create a vector mask, or fill and stroke with color to create raster graphics (much as you would using a painting tool).
ציור נתיב בשכבה הנוכחית שניתן להשתמש בו כדי לבצע בחירה, ליצור מסיכה וקטורית, או להוסיף לו מילוי וקו ליצירת גרפיקה עם רסטר (כפי שמשתמשים בכלי צביעה).
After you create a layer with a vector mask, you can apply one or more layer styles to it, edit them if needed, and instantly have a usable button, panel, or other web-design element.
לאחר יצירת שכבה עם מסיכה וקטורית, ניתן להחיל עליה סגנון שכבה אחד או יותר, לערוך את הסגנונות בהתאם לצורך, וליצור מיידית לחצן, חלונית או רכיב שימושי אחר לעיצוב באינטרנט.
You can also apply transformations to a path, a vector shape, a vector mask, a selection border, or an alpha channel.
ניתן גם להחיל שינויי צורה על נתיב, על צורה וקטורית, על מסיכה וקטורית, על גבול בחירה או על ערוץ אלפא.
To transform a layer mask or a vector mask, unlink the mask and select the mask thumbnail in the Layers panel.
לשינוי צורה של מסיכת שכבה או מסיכה וקטורית, בטלו את קישור המסיכה ובחרו בתמונה הממוזערת של המסיכה בחלונית 'שכבות'.
To create a layer or vector mask on the Background layer, first convert it to a regular layer (Layer > New > Layer from Background).
ליצירת מסיכת שכבה או מסיכה וקטורית בשכבת הרקע, המירו אותה תחילה לשכבה רגילה ('שכבה' > 'חדש' > 'שכבה מרקע').
In the Paths panel, select a path-either a vector mask for a shape layer, a work path, or a saved path.
בחלונית 'נתיבים', בחרו נתיב - מסיכה וקטורית לשכבת צורה, נתיב עבודה, או נתיב שנשמר.
To modify the outline of a shape, click the shape layer's vector mask thumbnail in the Layers panel or Paths panel.
לשינוי קו המתאר של צורה, לחצו על תמונת המסיכה הווקטורית הממוזערת של שכבת הצורה בחלונית 'שכבות' או בחלונית 'נתיבים'.
The Paths panel (Window > Paths) lists the name and a thumbnail image of each saved path, the current work path, and the current vector mask.
החלונית 'נתיבים' ('חלון' > 'נתיבים') מציגה את שמות הנתיבים השמורים ותמונות ממוזערות שלהם, את נתיב העבודה הנוכחי ואת המסיכה הווקטורית הנוכחית.
You can edit the vector mask and apply styles to the layer; however, you cannot edit characters in the layer as text.
ניתן לערוך את המסיכה הווקטורית ולהחיל סגנונות על השכבה. עם זאת, לא ניתן לערוך את התווים בשכבה כמלל.
Vector mask path (appears only when shape layer is selected)
נתיב מסיכה וקטורית (מופיע רק בשעת בחירה בשכבת צורה)
Create vector mask that reveals all/path area
יצירת מסיכה וקטורית שמגלה הכל/אזור נתיב
Disable or enable a vector mask
ביטול או הפעלה של מסיכה וקטורית
Convert a vector mask to a layer mask
המרת מסיכה וקטורית למסיכת שכבה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 39. זמן שחלף: 44 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo