הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "very crowded" לעברית

חפש את very crowded ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
צפוף מאוד
עמוס מאוד
צפופה
הומי אדם
מאוד צפוף
עמוסים
נורא צפוף שם
מאוד דחוסים
This is a very crowded house.
זה בית צפוף מאוד.
My dungeon's very crowded.
הצינוק שלי צפוף מאוד
Mr. Davis, given the fact we have a very crowded trial calendar...
מר דייוויס, לאור העובדה, שלוח הזמנים שלנו עמוס מאוד
Mr. Davis, given the fact we have a very crowded trial calendar... I suggest we do both bail hearing and probable cause hearing today... at 2:00.
מר דייוויס, לאור העובדה שלוח הזמנים שלנו עמוס מאוד, אני מציע שנדון בערבות ובעילה המסתברת היום ב -2.
If we all go back to the same time, Bell's lab's going to get very crowded.
אבל אם כולנו נחזור לאותה נקודה, המעבדה של בל תהיה צפופה.
Bell's lab is going to get very crowded.
המעבדה של בל תהיה צפופה.
Well, it's going to be very crowded.
יהיה צפוף מאוד.
It's a very crowded thing that we do.
זה דבר מאוד עמוס שאנחנו עושים.
So, whose very crowded apartment are we in?
אז, בדירה הצפופה של מי אנחנו נמצאים?
You got a very crowded waiting room out there.
יש לך שם חדר המתנה עמוס.
Yes, but they are just very crowded.
כן, אבל הם פשוט מאוד צפופים.
When I got here, the church was very crowded.
כשהגעתי לראשונה לכאן, הכנסיה היתה במצב תקין.
No, we're very crowded this evening, sir.
לא, אנחנו מאד עמוסים הערב, אדוני
From what I understand, it's very crowded where you live.
ממה שאני מבין, זה מאוד צפוף שבו אתה חי.
Well, hang a man for that and it'll be a very crowded gallows.
אם יתלו אדם בשל כך, הגרדומים יהיו עמוסים.
It's getting very, very crowded! Thought she was on the mend.
נהיה פה מאוד צפוף אני חושב שהיא על סמים התרופות שלה לא יציבות
Your world's a very crowded place, isn't it?
העולם שלך הוא מקום מאד צפוף, נכון?
It needs to be a public place where it's not very crowded.
זה צריך להיות מקום ציבורי איפה שאין יותר מדי אנשים.
Such places are not common, so they are usually very crowded, like this one in New Zealand.
אין הרבה מקומות כאלה, ולכן צפוף בהם מאוד בדרך כלל, כמו בחוף הזה בניו זילנד.
We're very crowded tonight, so you might have to wait for a few minutes.
אנו עמוסים הלילה אולי תאלצי לחכות מס' דקות?.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo