הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "veto" לעברית

ראה גם: veto power
חפש את veto ב: הגדרה מילים נרדפות
וטו
להטיל וטו
הוטו
ווטו
בוטו
מהוטו
לווטו
זכות הווטו

הצעות

The General Assembly can't override the veto without a majority.
האסיפה הכללית לא יכולה לבטל וטו בלי רוב מוחלט.
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.
יש לו סמכות וטו, מלאה על חוקי העיר כולל החלטות בנושא הפקעה לצורכי ציבור.
You veto me all the time.
אתה להטיל וטו עליי כל הזמן.
But I would like the chance at first veto on helping.
אבל הייתי רוצה את ההזדמנות להטיל וטו ראשון על עזרה.
Ma'am? President Dalton convinced Perrin not to exercise their veto.
גברתי, הנשיא דולטון שכנע את פרין שלא להטיל וטו.
Okay, and if somebody objects you can just veto it.
ואם מישהו מתנגד, - אפשר להטיל וטו.
But she does not have the right to veto it.
אבל אין לה זכות להטיל וטו...
We're not asking for a veto, Your Honor.
אנחנו לא מבקשים וטו, כבוד השופט.
The post has full veto authority over town policy...
כבר לא יש לו סמכות וטו, מלאה על חוקי העיר
If they pass the bill, I'll veto it.
אם יעבירו את החוק, אטיל וטו.
A pocket veto is when the President doesn't sign a bill for ten days, but Congress can't overrule it.
וטו כיס הוא כשהנשיא אינו חותם על הצעת חוק במשך 10 ימים, אך הקונגרס מנוע מלבטל אותה.
So if it really means that much to you, maybe I can veto it!
אז אם זה כל-כך חשוב לך, אוכל להטיל וטו!
Formally, it is the same session, so you may yet exercise your veto on the motion.
באופן רשמי, זו אותה ישיבה אז עדיין תינתן לך הזכות להטיל וטו על ההצעה.
You can't veto the proposal.
אתה לא יכול להטיל וטו על ההצעה.
She's exercising her veto rights.
היא מתרגלת את זכויות הטלת הווטו שלה.
Despite that Tribune raised his veto?
על אף שמנהיג העם השתמש בזכות הוטו שלו?
Well, then I veto Duke.
יופי, אז אני מטיל וטו על דיוק.
Your Indian girl didn't veto that?
הילדה ההודית שלך לא להטיל וטו על זה?
Why did the president veto a bill designed to prohibit domestic deployment?
מדוע להטיל וטו על הצעת הנשיא נועד לאסור על הפריסה המקומי?
But the president is only going to veto your crazy social programs.
אבל הנשיא הולך רק להטיל וטו על התוכנית החברתיות המטורפות שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 166. מדויק: 166. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo