הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "view" לעברית

ראה גם: point of view
חפש את view ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

The view ^1 does not exist in this version of Project. Please choose a different view.
תצוגה ^1 אינה קיימת בגירסה זו של Project. נא בחר תצוגה אחרת.
InfoPath cannot delete the current view.
ל - InfoPath אין אפשרות למחוק את התצוגה הנוכחית.
Outlook cannot correctly save the view.
אין אפשרות לשמור כראוי את התצוגה ב - Outlook.
Open your web in SharePoint Designer to view updated usage information.
פתח את האתר שלך ב - SharePoint Designer כדי להציג מידע מעודכן אודות השימוש.
Please enable JavaScript to view this page content properly.
הפוך את JavaScript לזמין כדי להציג את תוכנו של דף זה כראוי.
Modify the Web Part page in shared view.
לחץ כאן כדי לשנות את דף ה - Web Part בתצוגה משותפת.
Opens a folder view for this FTP Site in Windows Explorer.
פתיחת תצוגת תיקיה עבור אתר FTP זה בסייר Windows.
Click Preview to view the image in Internet Explorer before exporting it to an Office document.
לחץ על 'תצוגה מקדימה' כדי להציג את התמונה ב - Internet Explorer בטרם תייצא אותה למסמך של Office.
Click Close to open Visio and view the new document.
לחץ על 'סגור' כדי לפתוח את Visio ולהציג את המסמך החדש.
Control which users can view and edit your project from (! idspnProjectWebAccess).
החלט אילו משתמשים יוכלו להציג ולערוך את הפרוייקט מתוך (! idspnProjectWebAccess).
PropertyInspector lists properties of all selected objects and allows the user to view and change them as needed.
PropertyInspector מפרט מאפיינים של כל האובייקטים שנבחרו ומאפשר למשתמש להציג ולשנות אותם במידת הצורך.
This is the name that's displayed to users when they view the address list from a client such as Outlook.
זהו השם שמוצג למשתמשים כשהם מציגים את רשימת הכתובות מלקוח כגון Outlook.
As compliance case reviewer or manager, you can also view or manage your cases through Zoom service.
כמנהל או כבודק אירועי תאימות, באפשרותך גם להציג או לנהל את האירועים שלך דרך שירות Zoom.
You cannot view or annotate over the power point in high contrast mode.
אין באפשרותך להוסיף ביאור או להציג דרך PowerPoint במצב חדות גבוהה.
Windows is missing the PNG encoder, which is required to capture the view.
מקודד PNG, הנדרש כדי ללכוד את התצוגה, חסר ב - Windows.
Customize the form used to view and edit items in a (! idspnSharePoint) list.
התאם אישית את הטופס המשמש להצגה ולעריכה של פריטים ברשימת (! idspnSharePoint).
To create a print view for Word, choose an existing XSLT file.
כדי ליצור תצוגת הדפסה עבור Word, בחר בקובץ XSLT קיים.
The view (.xsl) file associated with this form cannot be loaded.
אין אפשרות לטעון את קובץ התצוגה (.xsl) המשויך לטופס זה.
The view (.xsl) file contains an invalid namespace URI.
קובץ התצוגה (.xsl) מכיל URI לא חוקי של מרחב שמות.
Display multiple charts in a PivotChart view to allow easy comparisons of data.
הצג תרשימים מרובים בתצוגת PivotChart כדי לאפשר השוואות נתונים נוחות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10865. מדויק: 10865. זמן שחלף: 48 ms.

code view 101

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo