הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "violation" לעברית

ראה גם: parole violation
חפש את violation ב: הגדרה מילים נרדפות
הפרה
מפר
עבירה
פגיעה
חילול
הפרת עבירת בניגוד
מפרים
בהפרת
להפרה
ההפרה
פרה

הצעות

A violation of this nature demands we immediately suspend your license.
הפרה של העניין הזה דורשת מאיתנו להקפיא את הרישיון שלך באופן מיידי.
In violation of the 14th amendment.
תוך הפרה של התיקון ה -14.
That means you're in violation of the honor code:
זה אומר שאתה מפר את קוד הכבוד
An egregious violation of due process.
הפרה בוטה של הליך חוקי אני חושב.
It doesn't know even the word "violation."
הוא לא מכיר אפילו את המילה הפרה
Database: [2]. Intent violation.
מסד נתונים: [2]. הפרה מכוונת.
Define policies and violation rules for expense reports.
הגדר מדיניות וכללי הפרה עבור דוחות הוצאות.
A violation of acknowledgement protocol has been detected. An InvalidAcknowledgement fault was sent to the remote endpoint and the reliable session was faulted.
זוהתה הפרה של פרוטוקול האישורים. תקלת InvalidAcknowledgement נשלחה אל נקודת הקצה המרוחקת ואירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
The remote endpoint did not include a final acknowledgement in the reply to the close sequence request message. This is a violation of the WS-ReliableMessaging protocol. The reliable session was faulted.
נקודת הקצה המרוחקת לא כללה הודעת אישור סופית בתגובה להודעת הבקשה לרצף סגירה. זוהי הפרה של פרוטוקול WS-ReliableMessaging. אירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
A logon permission violation caused a failure.
הפרה של הרשאת כניסה גרמה לכשל.
The server received a TerminateSequence message before all reply sequence messages were acknowledged. This is a violation of the reply sequence acknowledgement protocol.
השרת קיבל הודעת TerminateSequence לפני שכל הודעות רצף התגובות אושרו. זוהי הפרה של פרוטוקול אישור רצף התגובות.
The CloseSequence request's reply message must carry a final acknowledgement. This is a violation of the WS-ReliableMessaging protocol. The reliable session cannot continue.
הודעת התגובה של בקשת CloseSequence חייבת לכלול אישור סופי. זוהי הפרה של פרוטוקול WS-ReliableMessaging. להפעלה המהימנה אין אפשרות להמשיך.
That's a violation of FDA regulations.
זה הפרה של תקנות ה-אף די איי.
you could be in violation of the law.
אתה עשויות להוות הפרה של החוק.
This is a violation of our civil liberties.
זו הפרה של זכויות האזרח שלנו?
You being here is in direct violation of American diplomatic policy.
שהותך פה היא הפרה ישירה של המדיניות הדיפלומטית האמריקאית.
It feels like a violation, you know?
זה מרגיש כמו הפרה, אתה יודע?
Preventing Mr. Dunn from seeking employment elsewhere is a violation of his rights.
למנוע ממר דאן לחפש תעסוקה במקום אחר זו הפרה של זכויותיו.
Nevertheless, it was a violation of protocol.
בכל זאת, זו היתה הפרה של נוהל.
This ornament is in violation of the dress code.
הקישוט הזה הוא הפרה של קוד הלבוש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1340. מדויק: 1340. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo