הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wallow" לעברית

חפש את wallow ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להתפלש
לשקוע
להתכרבל
להתבוסס
להתענג
משתכשכים
ואשקע
מתפלש
להתבכיין
אתפלש
להיכנע לייאוש
התפלשו
מתפלשים
תתפלש
No time to wallow in the mire Try now we can only lose
אין זמן להתפלש בבוץ תנסי עכשיו אנחנו יכולים רק להפסיד
If you want to wallow, have at it.
אם אתה רוצה להתפלש לך על זה.
Just give me one more wallow.
תן לי לשקוע רק עוד פעם אחת.
No, I just want to wallow in misery.
לא, אני רק רוצה לשקוע באומללות.
I think what you really need to do today is wallow.
אני חושבת שמה שאת באמת צריכה לעשות זה להתכרבל.
Just sit in the dark, watch a sad movie and have a good long cry... and just wallow.
רק לשבת בחושך, לראות סרט עצוב ולבכות בכי טוב ארוך ורק להתכרבל.
And she's under strict instructions not to wallow in bed all day.
והיא נמצאת תחת הוראות קפדניות לא להתפלש במיטה כל היום.
Let them wallow in unholy squalor.
תן להם להתפלש בזוהמת לא קדושה.
I can wallow in the harsh under belly of prison life.
אני יכול להתפלש בגסות מתחת לכרס של חיי הכלא.
There's no time to wallow here, okay?
אין זמן להתפלש כאן, בסדר?
That fate, which condemns me to wallow in blood
האמונה הזאת, שדנה אותי להתפלש בדם
Because you picked a career where you wallow in it every day?
בגלל שבחרת בקריירה שבו אתה להתפלש בזה כל יום?
But occasionally after a violent death, a man needs a period of time to wallow.
אבל מדי פעם לאחר מוות אלים, איש זקוק לתקופת הזמן להתפלש.
And this is exactly why I can't allow you to wallow in here alone.
וזאת בדיוק הסיבה בגללה אני לא יכולה לתת לך להתפלש כאן לבד.
I would appreciate it if you wouldn't wallow in your own filth.
אני אעריך את זה אם אתה לא להתפלש בזוהמה שלך.
Listen, you want to wallow in self-pity, fine.
תקשיב, אתה רוצה לשקוע ברחמים עצמיים, בסדר גמור.
That's true.You prefer to wallow in it.
נכון, את העדפת להתפלש בזה.
I'm guaranteed to wallow in misery, but this horse is going to win.
כל עוד אני חי בעולם הזה, אני מובטח לשקוע באומללות, אבל הסוס הזה הולך לנצח.
Afterwards, they generally wallow in the dirt and rub up against the trees, scoring it with their tusks.
אחר כך הם בד"כ אוהבים להתפלש בבוץ ולהתחכך בעצים, לחרוך אותו עם הניבים שלהם.
You'd have to wallow in Hollywood filth, loiter in dark alleys behind seedy nightclubs and get spat on by the beautiful people.
תצטרך להתפלש ברפש של הוליווד, לשוטט בסמטאות אפלות מאחורי מועדוני לילה מוזנחים ולספוג יריקות מהאנשים היפים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 168. מדויק: 168. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo