הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "want to burden" לעברית

רוצה להעמיס
רוצה להעיק
רוצה להכביד
רציתי להכביד
רציתי להעמיס
רציתי להעיק
רוצים להכביד
רציתי להטריד
It's nothing I want to burden you with.
זה דבר שאני רוצה להעמיס עליך.
And you don't want to burden her with it?
ואתה לא רוצה להעמיס עליה את זה?
I don't want to burden you with my troubles.
אני לא רוצה להעיק עלייך עם צרותיי.
And now, given my condition, I don't want to burden her. It's not fair.
ועכשיו לאור המצב שלי אני לא רוצה להעיק עליה זה לא הוגן.
A-And I never want to burden Jane.
אני לא רוצה להכביד על ג'יין.
And I... I just don't want to burden you with that part of my life.
ואני פשוט לא רוצה להכביד עליך עם החלק הזה של חיי.
I don't want to burden you.
אני יכולה לספר לך משהו אני לא רוצה להעמיס עלייך.
I'm unhappy with work and I just don't want to burden you with it.
אני לא מאושרת בגלל העבודה ואני פשוט לא רוצה להעמיס עלייך עם זה.
But it's a frivolous case, so I didn't want to burden the family with it.
אבל זה מקרה קל דעת, אז אני לא רוצה להכביד על המשפחה עם זה.
But I wouldn't want to burden you, so I wouldn't tell you I was dying.
אבל לא הייתי רוצה להכביד עליך, אז לא הייתי מספרת לך שאני גוססת.
I don't want to burden you.
אני לא רוצה להעיק עליך.
I didn't want to burden him.
אני לא רוצה להעמיס עליו.
You're right, but that's only because at the time I didn't want to burden you with what was only a gut feeling, with fortunately turned out to be wrong.
אתה צודק, אבל זה רק משום שבאותו הזמן אני לא רוצה להעמיס עליך מה שהיה רקתחושת בטן,
She just didn't want to burden you.
היא פשוט לא רצתה להעמיס עליך.
He didn't want to burden his family.
הוא לא רצה להיות לנטל על משפחתו
You didn't want to burden me.
לא רצית להכביד עליי כריסטופר, היו לך.
I don't want to burden you with my problems.
אינני רוצה להטריח אותך עם בעיותיי.
I didn't want to burden you.
לא רציתי להעיק עלייך עם כל העניין.
I didn't want to burden anyone, most of all, Dean.
לא רציתי להכביד על אף אחד, במיוחד שלא על דין.
And I simply didn't want to burden you with knowing what was inside of them.
ואני פשוט לא רציתי להכביד עליך עם הידיעה של מה יש בתוכם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo