הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "want to load gear" לעברית

You don't want to load gear?

תוצאות נוספות

Word automatically saved changes to the Normal document you want to load it?
Word שמר אוטומטית שינויים בתבנית המסמך Normal. האם ברצונך לטעון אותה?
Do you want to load or not?
אז, אתה רוצה להעמיס או מה?
Chooses the channel containing the selection you want to load.
בחירת הערוץ הכולל את הבחירה שברצונכם לטעון.
I just want to load the dishwasher.
אני רק רוצה לשים כלים במדיח.
Then she wants to load them with detention chains.
ואז היא רוצה לטעון אותם עם רשתות מעצר.
Select the plug-ins you do not want to load, and move them out of the folder.
בחרו בתוספים שאינכם רוצים לטעון, והעבירו אותם מחוץ לתיקייה.
With this input field you specify which file you want to load for creating the new dictionary.
בשדה קלט זה, את קובע איזה קובץ אתה רוצה לטעון בכדי ליצור את המילון החדש.
He's not going to want to load the bases.
הוא לא מתכוון ללא את הבסיסים!
I didn't want to load you up with a bunch of work people,
לא רציתי להעמיס עליך עם, אנשים מהעבודה
Go to the folder containing the contour library you want to load and click Open.
עברו לתיקייה הכוללת את ספריית קווי המתאר שברצונכם לטעון, ולחצו על הלחצן 'פתח'.
Your browser does not support features required by this web page. Do you still want to load this page?
הדפדפן שלך אינו תומך בתכונות הדרושות לדף אינטרנט זה האם ברצונך לטעון דף זה בכל זאת?
Your updates have been submitted to Project Server to be processed. Do you want to wait until these updates are applied before opening the project? To attempt to load the project as read-only, click No.
העדכונים שלך נשלחו אל Project Server לצורך עיבוד. האם ברצונך להמתין עד להחלת עדכונים אלה לפני פתיחת הפרוייקט כדי לנסות לטעון את הפרוייקט לקריאה בלבד, לחץ על 'לא'.
If you know the URL of the site that you want to add, open Internet Explorer, type the site URL in the Address bar, and then wait for the site to load.
אם ידועה לך כתובת ה - URL של האתר שברצונך להוסיף, פתח את Internet Explorer, הקלד את כתובת ה - URL של האתר בשורת הכתובת ולאחר מכן המתן לטעינת האתר.
This site is trying to load contacts from Microsoft instant messaging clients in order to recommend them as colleagues to you. Do you want to allow this site access to your contacts? Only select 'yes' if you trust this site.
אתר זה מנסה לטעון אנשי קשר מלקוחות העברת הודעות מיידיות של Microsoft כדי להמליץ עליהם כעמיתים עבורך. האם ברצונך לאפשר לאתר זה גישה לאנשי הקשר שלך בחר ב'כן' רק אם אתה נותן אמון באתר זה.
Do you want to continue selecting lines and to load all lines now?
האם ברצונך להמשיך לבחור שורות ולטעון שורות חדשות?
I didn't want to load you up with a bunch of work people, So I just invited the ones with stars by their names.
לא רציתי להעמיס עליך עם אנשים מהעבודה, אז הזמנתי את אלה שהיה כוכב ליד השם שלהם.
Drag the channel containing the selection you want to load onto the Load Selection button.
גררו את הערוץ הכולל את הבחירה שברצונכם לטעון ללחצן 'טען בחירה'.
Select the file containing the tags you want to load into the Tags panel, and then click Open.
בחר בקובץ הכולל את התגים שברצונך לטעון לחלונית 'תגים' ולחץ על הלחצן 'פתח'.
A domain wants to load the plug-in that will let you participate in audio and video conferencing and will also let you present your screen to others.
תחום רוצה לטעון את התוסף שיאפשר לך להשתתף בוועידות שמע ווידאו, וכן להציג את המסך שלך לאחרים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 199402. מדויק: 1. זמן שחלף: 909 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo