הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "was thought" לעברית

חפש את was thought ב: מילים נרדפות
נחשב
הייתה מחשבה
האמינו
הפיגמנטים
שחשבו

הצעות

The homicide that Danny was investigating seven years ago was thought to be drug-related.
הרצח שדני חקר לפני שבע שנים נחשב להיות קשור לסמים.
The Court still has one of them, and the second was thought lost.
בית המשפט עדיין יש אחד מהם, והשני נחשב אבוד.
The effigy was thought to be lost, disappeared from the British Museum in 1983.
הבובה הייתה מחשבה ללכת לאיבוד, נעלם מהמוזיאון הבריטי ב1983.
It was thought their chemical structure could be used to synthesize a drug that would effectively make human beings immortal.
זו הייתה מחשבה המבנה הכימי שלהם יכול לשמש ל לסנתז תרופה שיעילות היית להפוך את בני אדם בני אלמוות.
It was thought the Maya were peaceful people living in harmony with nature scattered in the jungle
האמינו שבני המאיה היו אנשים שלווים, שחיו בהרמוניה עם הטבע, מפוזרים בג'ונגל.
Once the Führer was unwell, and for a time it was thought as he would die, so Reichsmarshall Göring declared himself acting chancellor.
הפיהרר חלה ולזמן מה האמינו שהוא ימות, אז רייכסמרשל גרינג הכריז על עצמו כקנצלר בפועל.
At the time, this was thought to be a one-off.
באותו זמן, הדבר נחשב כמקרה בודד.
It was thought, Mr. Ward, that he had gained possession of a book called the Necronomicon.
זו הייתה מחשבה, מר וורד, כך שהוא זכה רשות של ספר בשם הנקרונומיקון.
This is a work I acquired recently, a painting that was thought to have been lost or destroyed during World War I.
זו עבודה שרכשתי לאחרונה ציור שכבר נחשב לאבוד או שנהרס במלחמת העולם הראשונה.
It was thought to be a spent force, but Enver had reformed it.
הוא נחשב לכוח מבוזבז, אבל אנבר שינה זאת.
and if you looked up at the stars and the Milky Way on a summer night, what you saw was thought to be the entire universe.
ואם הסתכלתם על הכוכבים ושביל החלב בליל קיץ, מה שראיתם נחשב לכל היקום.
Now, the blood wasn't a match to either one of the drivers, but the unknown male was thought to be a passenger on one of the buses.
עכשיו, הדם לא היה גפרור אחד משני הנהגים, אבל הלא נודע זכר נחשב להיות נוסע על אחד האוטובוסים.
Storm was thought to have been a murder victim.
סטורם נחשב כקורבן רצח כתוצאה...
Pulsars keep such perfect time that the first one discovered was thought to be a sign of extraterrestrial intelligence.
פולסארים שומרים על תזמון כ"כ מדויק, עד כדי כך שהראשון שנגלה נחשב בתחילה כסימן לאינטליגנציה חוצנית.
Space travel was thought to be impossible.
פעם חשבו שנסיעה בחלל היא בלתי אפשרית.
We know that he never was thought of as regular,
אנחנו יודעים שמעולם לא חשבו עליו כרגיל,
At first his humanity was thought to be a weakness.
בהתחלה, האנושיות שלו נחשבה כחולשה.
The new pencil was thought up by my parents,
את העיפרון החדש, המציאו ההורים שלי
For many years, it was thought
במשך שנים רבות, חשבו שהגילופים הללו מסמלים, אלים וכמרים
I was thought a broken heart was a - literary affectation.
תמיד חשבתי שלב שבור זה העמדת פנים ספרותית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 109. מדויק: 109. זמן שחלף: 296 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo