הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "water pollution" לעברית

חפש את water pollution ב: מילים נרדפות
זיהום מים
Widespread water pollution and massive degradation of lakes and rivers.
זיהום מים נרחב ופגיעה עצומה באיכות האגמים והנהרות.
The costs have been tremendous - water pollution, all the things you know about, destruction of our habitats.
המחירים היו עצומים - זיהום מים, כל הדברים שאתם יודעים עליהם, הריסתם של בתי הגידול שלנו.
Air pollution, water pollution, land pollution... everything's pollution with these people.
זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע...
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems: air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
גם אתגרים סביבתיים מתחלקים לאותם 3 סוגים ומרבית אלה שמעסיקים את דעתנו הם בעיות סביבתיות מקומיות: זיהום אוויר, זיהום מים מזבלות מסוכנות.
Livestock is also one of the biggest culprits in land degradation, air and water pollution, water shortages and loss of biodiversity.
משק-החי הוא גם אחד מהנאשמים העיקריים בהשחתת הקרקע, זיהום המים והאויר, מחסור במים ואובדן מגוון המינים.
to control air and water pollution
"כדי לשלוט זיהום אוויר ומים
Edmund Muskie of Maine was the chairman of the senate subcommittee on air and water pollution.
אדמונד מאסקי ממיין היה יו"ר תת הוועדה לזיהום אוויר ומים.
Water pollution has emerged as one of the many theories -
זיהום מקורות המים הוא אחת מהתיאוריות הרבות
but if I mine too much it'll cause water pollution and such...
אבל אם תכרו יותר מדי בתוכי אני אזדהם

תוצאות נוספות

Or something in the air, water, pollution.
או משהו באויר, מים, זיהום.
Can you comment on that at all about how much that plays a role in water consumption and pollution.
תוכלו לדבר על התפקיד של התעשייה הזו בצריכת מים וזיהום מקורות המים?
Pollution, cigarettes, the water we drink, the preservatives in our food may all be contributors to cancer.
זיהום, סיגריות, המים שאנו שותים, משמרים במזון שלנו יכולים כולם להיות תורמים לסרטן.
Check the degree of pollution and cross match it with water quality of different areas.
תבדקי את מידת הזיהום ותצליבי אותה עם איכות המים באזורים שונים.
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.
בו צמחים ומיקרו-אורגניזמים מסננים אט-אט את המים ומעכלים את כל הזיהום.
We piled enormous amounts of pollution into the air and into the water.
פלטנו כמויות אדירות של זיהום לאוויר ולמים.
Environment includes energy consumption, water availability, waste and pollution, just making efficient uses of resources.
נושא הסביבה כולל צריכת אנרגיה, זמינות של מקורות מים, פסולת וזיהום, שימוש יעיל במקורות הטבעיים.
You'll still add 30% more traffic and ten tons of air pollution daily, not to mention what you'll do to the water supply.
אתם עדיין מוסיפים 30 אחוז תנועת, מכוניות, 10 טונות זיהום אוויר ביום שלא לדבר על מה.
You know, "fight pollution," or whatever, while reminding everyone not to drink other water.
"היאבקו בזיהום",או משהו כזה תוך כדי זה שאנחנו מזכירים לכולם לא לשתות מים אחרים.
They were protesting the privatization of water and land rights, and industrial pollution.
הם הפגינו נגד, הפרטת זכויות מים וקרקע ונגד זיהום תעשייתי הוא נהיה.
The pollution must be recent because it's not showing up in any of the water quality reports.
הזיהום חייב להיות, מלאחרונה כי זה לא מופיע באף-אחד מדו "חות איכות המים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 9. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo