הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "waterpark" לעברית

חפש את waterpark ב: מילים נרדפות
פארק מים
Buljo's rock carvings and waterpark.
זה יהיה מקור המשיכה הפופולרי...
When you took the kids to the waterpark.
כשלקחת את הילדים לפארק המים

תוצאות נוספות

Photoshop automatically scans opened images for watermarks using the Digimarc Detect Watermark plug-in.
Photoshop מחפשת אוטומטית בתמונות פתוחות סימני מים באמצעות התוסף 'איתור סימני מים דיגיטליים'.
Event History: Watermarks Writes is the number of event watermarks written to the event history of the mailbox store since it was started.
Event History: Watermarks Writes הוא מספר סימני המים של האירועים שנכתבו להיסטוריית האירועים של מאגר תיבת הדואר מאז הפעלתו.
Click OK to close the Add Watermark dialog box.
לחצו על 'אשר' כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'הוספת סימן מים'.
The Digimarc watermark is durable in both digital and printed forms, surviving typical image edits and file format conversions.
סימן המים של Digimarc הוא עמיד בצורה דיגיטלית ומודפסת, והוא נשמר בעריכות אופייניות של התמונה ובהמרות בין תבניות קבצים.
For more detailed information on embedding Digimarc digital watermarks, refer to the Digimarc.
למידע נוסף על הטמעת סימני מים דיגיטליים של Digimarc, בקרו באתר האינטרנט של Digimarc בכתובת.
"DO NOT COPY" watermark with gray horizontal text
סימן מים של "לא להעתקה" עם טקסט אופקי אפור
Specify whether the image should be displayed as a watermark
ציין אם יש להציג את התמונה כסימן מים
Please specify the watermark image to be shown in the workflow background.
נא ציין את תמונת סימן המים שיש להציג ברקע זרימת העבודה.
Time difference between the latest event counter and the low watermark in seconds
הגדלי הזמנים בין מונה האירוע האחרון ובין סימון המים הנמוך בשניות
The watermark used for creating this subscription was not found.
סימן המים ששימש ליצירת מנוי זה לא נמצא.
They may include shapes such as watermarks.
הם עשויים לכלול צורות כגון סימני מים.
Adjust the appearance and position of the watermark, as needed.
התאימו את המראה והמיקום של סימן המים בהתאם לצורך.
Add or replace a watermark, with no document open
הוספה או החלפה של סימן מים ללא מסמכים פתוחים
You can add copyright information to Photoshop images and notify users that an image is copyright protected via a digital watermark that uses Digimarc ImageBridge technology.
ניתן להוסיף נתוני זכויות יוצרים לתמונות Photoshop וליידע את המשתמשים שתמונה מוגנת בזכויות יוצרים דרך סימן מים דיגיטלי המשתמש בטכנולוגיית Digimarc ImageBridge.
Keep in mind the following considerations before embedding a digital watermark in your image.
זכרו את השיקולים הבאים לפני הטמעת סימן מים דיגיטלי בתמונה.
Open the image that you want to watermark.
פתחו את התמונה שברצונכם להוסיף לה סימן מים.
You can embed only one digital watermark per image.
ניתן להטמיע רק סימן מים אחד בכל תמונה.
Select Verify to automatically assess the watermark's durability after it is embedded.
בחרו 'אימות' כדי להעריך אוטומטית את עמידות סימן המים לאחר הטמעתו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 169. מדויק: 2. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo