הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "web address" לעברית

חפש את web address ב: מילים נרדפות
כתובת אינטרנט
כתובת האינטרנט
שכתובת האינטרנט
בכתובת האינטרנט
כתובת האתר
להיכנס לאתר
מכתובת אינטרנט
בכתובת אינטרנט
מכתובת האינטרנט
לכתובת אינטרנט
You can enter a web address such as a SharePoint 2010 asset library.\r \r A one-hour meeting might take a few hours to process.
באפשרותך להזין כתובת אינטרנט כגון ספריית נכסים של SharePoint 2010.\r \r עיבוד של פגישה שנמשכה שעה אחת עשוי להימשך מספר שעות.
Enter a web address and check the connection.
הזן כתובת אינטרנט ובדוק את החיבור.
The full SharePoint Foundation web address for this trusted location.
כתובת האינטרנט המלאה של SharePoint Foundation עבור מיקום מהימן זה.
0 items found, check web address
0 פריטים נמצאו, בדוק את כתובת האינטרנט
Make sure the web address is correct, or try using a different link to get to the page you want.
ודא שכתובת האינטרנט נכונה, או נסה להשתמש בקישור אחר כדי להגיע אל הדף הרצוי.
Could not download the file. Please ensure that the web address and file name are correct.
לא היתה אפשרות להוריד את הקובץ. ודא שכתובת האינטרנט ושם הקובץ נכונים.
[Type your company web address]
[הקלד את כתובת האינטרנט של החברה שלך]
The web address could not be saved at this time.
לא היתה אפשרות לשמור את כתובת האינטרנט כעת.
Having trouble viewing this email? Try pasting this web address into your browser:
אינך מצליח להציג דואר אלקטרוני זה נסה להדביק כתובת אינטרנט זו בדפדפן שלך:
Indicates the web address for more information on the registry.
ציון כתובת אינטרנט למידע נוסף על הרישום.
Indicates the web address for finding more information about the output intent profile.
מציין את כתובת האינטרנט לאיתור מידע נוסף על הפרופיל של יעד הפלט.
Enter a web address to open, or a phrase to search for
הכנס כתובת אינטרנט לפתיחה, או ביטוי לחיפוש ברשת
The web address contained a compressed video file, which I downloaded.
כתובת האינטרנט מכילה קובץ וידאו דחוס, שאני הורדתי.
Line up all three license plates and you get a dark web address.
קו את כל שלוש לוחות רישוי ואתה מקבל כתובת אינטרנט כהה.
This web address contains letters or symbols that cannot be displayed with the current language settings. Click here for options...
כתובת אינטרנט זו מכילה אותיות או סימנים שאין אפשרות להציגם עם הגדרות השפה הנוכחיות. לחץ כאן לקבלת אפשרויות...
Please enter the web address again, or try a different link.
נא הזן שוב את כתובת האינטרנט, או נסה קישור אחר.
Enter the web address (URL) for a trusted location for content.
הזן את כתובת האינטרנט (כתובת URL) עבור מיקום מהימן לתוכן.
Processing the web address. This can take several minutes. When it is finished, your personal photo will appear in your profile.
המערכת מעבדת את כתובת האינטרנט. הפעולה עשויה להימשך כמה דקות. עם סיומה, התמונה האישית שלך תופיע בפרופיל שלך.
Find web pages that link to this URL (web address):
אתר דפי אינטרנט המקשרים לכתובת URL (כתובת אינטרנט) זו:
It's governed by "Roy G. Biv" order, so you start with the red side and you work your way around until you get another dark web address.
הוא נשלט על ידי "רוי ג'ביב" סדר, אז אתה מתחיל עם הצד האדום ואתה עובד בדרך שלך עד שתקבל עוד כתובת אינטרנט כהה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 91. מדויק: 91. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo