הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: weigh in
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "weigh" לעברית

לשקול
להכביד
להישקל
המשקל
כבד
השקילה
שוקל שוקלת שוקלים
שוקלות
נשקול
משקל
שקל
תשקול
ישקול

הצעות

116
I mean, then your mother can weigh her options, right?
אני מתכוון, ואז האמא שלך יכולה לשקול את האפשרויות שלה, נכון?
I have to weigh my options.
עליי לשקול את האפשרויות שלי אם לא תיקח את אשתך לפיינל.
With such jaws the animal should weigh 250 kilos.
עם לסת כזאת, החיה אמורה לשקול בסביבות ה250 קילו.
He can't weigh more than 160 pounds.
הוא לא יכול לשקול יותר מ -75 קילו.
Larry, can you weigh my bag?
לארי, אתה יכול לשקול לי את התיק?
Let me just weigh your salad.
תני לי רק לשקול את הסלט שלך.
A slightly damp Grant and Tory weigh the fuel cell For their starting weight...
מענק מעט לחה ו הטורי לשקול תא דלק עבור שלהם משקל התחלתי...
Are there balances here to weigh the flesh?
יש מאזניים כאן לשקול את הבשר?
We must weigh Rinaldo Albizzi with the scales of justice and decide his punishment.
עלינו לשקול רינלדו משפחת אלביצי עם מאזני הצדק ולהחליט עונשו.
Just something to weigh against the sad monkeys and magic trees.
חייבים לשקול את זה כנגד הקופים העצובים והעצים הקסומים.
I guess you have to weigh expectations, emotional investments...
כנראה אתה צריך לשקול ציפיות השקעה רגשית...
I would just like to weigh all of my options.
ארצה לשקול את כל האפשרויות שלי.
Let us weigh them, and judge balance.
תן לנו לשקול אותם, ואת יתרת שופט.
Some of them can weigh up to 600 pounds.
חלקם יכולם לשקול מעל 600 קילוגרם.
Now we got to go weigh it and test it.
עכשיו צריך לשקול ולבדוק את הסחורה.
But even if she were, I'd have to weigh my responsibility
אבל אפילו אם היא היתה הייתי חייב לשקול את האחריות שלי
Surely it must weigh more than that!
אין ספק שהיא חייבת לשקול יותר מזה!
You don't have to be sober to weigh spinach.
לא צריך להיות פיכח כדי לשקול תרד
What would you say you weigh, Sir?
מה היית אומר לך לשקול, אדוני?
But then it'll weigh twice as much.
אבל אז זה יהיה לשקול כפליים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1006. מדויק: 1006. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo