הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "whips" לעברית

שוטי
מצליף
שוט
מצליפה
הלקאות
שולף
שלה-גרי
I don't give a hoot about natural gas, but I have 67 deputy whips, and they all need cash to win races.
אני לא שם קצוץ על גז טבעי, אבל יש לי שוטי סגן 67, וכולם זקוקים למזומנים כדי לנצח במרוצים.
{Belt whips}
[שוטי חגורה]
Are we dogs that you snap your whips at us?
האם אנחנו כלבים שאתה מצליף בנו כך?
All that pollution, it builds up until a heat wave whips it into
כל זיהום ש, זה מצטבר עד גל חום מצליף אותו ל
Leather, whips, latex, chains.
עור, שוט, גומי, שרשראות.
For who would bear the whips and scorns of time.
"מי יישא את שוט הזמן ולעגו,
He whips them, chains them up, throws them in a sack, stuff like that.
הוא מצליף בהם, רשתותיהם, זורק אותם בשק, דברים כאלה.
I've got both the windows up and I have the windshield thing at the back up, but my hair still whips me in the eyeballs.
יש לי שני החלונות עד ויש לי את דבר השמשה בחלק האחורי, אבל השיער שלי עדיין מצליף בי בעיניים.
Fishnet stockings, leather corset, Whips and chains?
גרביוני רשת, מחוך מעור, שוט ושלשלאות?
Crossbows, morning stars, whips.
קשת כוכב השחר, שוט.
But I have softer whips.
אבל יש לי שוט רך יותר.
It whips people up.
מצליף את אנשים.
His back was scourged by whips.
גבו היה מחורץ במכות שוט.
First he whips me, then he pets me, then he whips me again.
תחילה הוא מצליף בי, ואז הוא מלטף אותי ואז הוא מצליף בי שוב.
But Salem Jones whips him anyhow.
אבל סאלם ג'ונס יצליף בו בכל מקרה.
Johnny Fox can whips your weight in wildcats.
ג'וני פוקס יכול לחסל אותך בלי להניד עפעף.
Very popular dating app for people who are into things like whips, chains,
אפליקציית היכרויות מאד פופולרית לאנשים שנמצאים בקטע של שוטים, שלשלאות,
Blood, whips, chains or dollars.
דם, שוטים, שרשרות או דולרים.
Enzo starts running the bases, and he whips his shirt off.
אנזו התחיל לרוץ בין הבסיסים והוריד את החולצה.
I'm not seeing the licorice whips.
אני לא רואה את סוכריות הגומי בטעם ליקר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 451 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo