הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "whole series" לעברית

סדרה שלמה
כל הסדרה
סידרה שלמה
בכל הסדרה
סדרת
סדרות שלמות

הצעות

I did a whole series that was just handprints on glass.
עשיתי סדרה שלמה שכולה טביעות ידיים על זכוכית.
I got a whole series of IM's.
יש לי סדרה שלמה של הודעות-אינטרנט.
Are you enjoying the art? Yes, so much so, that we would like to buy this whole series of paintings.
נהנות מהאמנות כן, עד כדי כך שנשמח לקנות את כל הסדרה של התמונות האלו.
How about I buy all the Bloodlines of Conquest books read ahead, and spoil the whole series for you?
למה שאני לא אקנה את כל הספרים של שושלת הכיבושים, אקרא הלאה, ואהרוס לך את כל הסדרה?
He had a whole series of very simple exercises that he had invented, just to keep seeing, feeling, remembering.
הייתה לו סידרה שלמה של תרגילים פשוטיםמאודשהואהמציא, רקכדילהמשיךלראות, להרגישולזכור.
He's been having a whole series of heart attacks.
הוא חווה סדרה שלמה של התקפי לב.
{\cHFFFFFF}There's a whole series of these.
יש סדרה שלמה של מאמרים כאלו.
He has a whole series of those things.
כן, היה לו סדרה שלמה של כל הדברים האלו:
This is a whole series of furniture that wants to engage you physically.
זו סדרה שלמה של רהיטים שרוצה לגעת בכם פיסית.
Or we could do a whole series on senior weight loss.
או שאנחנו יכולים לעשות סדרה שלמה על ירידה רצינית במשקל.
We got a whole series of IM's between Mandy and Suprgurrl97.
יש לנו סדרה שלמה של הודעות 'בין מנדי ל'סופרגירל97.
Want to do a whole series, like, chapters in a book.
אנחנו רוצים לעשות סדרה שלמה, כמו פרקים בספר.
So, we've made a whole series of instruments.
כד שבנינו סדרה שלמה של כלים,
So they dug escape routes, a whole series of tunnels underneath the city.
אז הם חפרו דרכי מילוט, סדרה שלמה של תעלות שנמצאת מתחת לעיר.
And the shaman - I did a whole series on shamanism, which is an interesting phenomenon.
והשאמאן - עשיתי סדרה שלמה על שאמאנים, שהיא - תופעה מעניינת.
We're working with the United Nations right now to shoot a whole series of these films.
אנחנו עובדים עם האו"ם עכשיו כדי לצלם סדרה שלמה של הסרטים האלה.
And so then I went out to develop a whole series on the landscape of oil.
אז הלכתי ופיתחתי סדרה שלמה בנושא הנוף של הנפט.
Now, there's a whole series of incompatible promises in that, and the British never found a way to keep them.
יש בזה סדרה שלמה, של הבטחות מנוגדות והבריטים מעולם לא מצאו דרך לעמוד בהן.
It was the starting point for a whole series of tests, in which he would meet her at different times.
היתה זו תחילתה של, סדרה שלמה של ניסויים שבהם הוא יפגוש בה בפעמים שונות.
Want to do a whole series, like, chapters in a book.
אני והמנהל שלהם, נעשה סדרה שלמה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 89. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo