הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "will be given" לעברית

חפש את will be given ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
תינתן יינתן
יקבל
ינתן
ינתנו
יימסרו
יינתנו
אמסר
וינתן
ייערך
After you've logged in or createing your account, you will be given the option to install SyncUP on another computer to add it to your network.
לאחר הכניסה למערכת או יצירת החשבון, תינתן לך אפשרות להתקין את SyncUP במחשב נוסף כדי להוסיפו לרשת.
Everyone will be given their opportunity to demonstrate their loyalty.
שיוטלו צעדי ענישה כנגדם לכולם תינתן ההזדמנות.
It will be given to the subcommittees on life support and agriculture.
הוא יינתן לועדות המשנה על תמיכת חיים וחקלאות.
You will be given a bow and arrow and be in clear line of sight of King Ferrante.
יינתן לך חץ וקשת ולהיות בקו ברור ראייתו של המלך פראנטה.
I trust it will be given good care.
אני סמוך ובטוח כי הוא יקבל טיפול הולם.
Everyone at the reunion will be given a copy of this tape, right?
כל אחד במפגש יקבל עותק מהקלטת הזאת, נכון?
In each round, each player will be given a choice between
בכל סיבוב, לכל שחקן תינתן אפשרות
You will be given an opportunity to earn back your money and your cell phone privileges.
תינתן לכם הזדמנות להרוויח בחזרה את כספכם ואת זכויות הטלפון הנייד שלכם.
You yourself will be given the life you've always deserved.
אתה עצמך תינתן החיים יש לך תמיד מגיע.
Everyone will be given their opportunity to demonstrate their loyalty.
לכולם תינתן ההזדמנות להפגין את נאמנותם.
A reward of 10 million crowns will be given for any information that leads to the arrest of the criminals.
פרס של 10 מיליון קרונות יינתן בעבור כל מידע שיוביל למעצר הפושעים.
Your rights will be given to you by me, at my discretion.
הזכויות שלכם תינתן לכם על ידי, ועל פי שיקול דעתי.
He will be given a 30-day suspension and a one-year probation.
הוא יינתן השעיה של 30 יום ומאסר על תנאי של שנה אחת.
Each team will be given a map showing a designated waypoint.
כל צוות יקבל מפה שמובילה לנקודת ציון.
The gas sample will be given to Yurig if something happens to me.
דוגמית הגז תינתן ליגר אם יקרה לי משהו.
Each of you will be given one minute to present a parole strategy to Irene.
לכל אחד מכם תינתן דקה אחת להציג אסטרטגיית שחרור מוקדם לאיירין.
It will be given to man when the truth of the pages can be understood.
זה יינתן לאדם כאשר האמת של הדפים יכול להיות מובנת.
Every major government in the world will be given the selfsame ultimatum.
לכל ממשלה גדולה בעולם יינתן אולטימטום עצמי דומה.
Folks, during our question and answer period, everyone will be given a chance to talk.
חברים, במהלך שאילת השאלות ומתן התשובות, לכולם תינתן הזדמנות לדבר.
Today will be given the sentence by the affair of Gaudens" "Possible to expect to the extenuating circumstances
היום יינתן גזר-הדין בפרשת גודנס" ".ניתן לצפות לנסיבות מקילות
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo