הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "with flying colors" לעברית

חפש את with flying colors ב: מילים נרדפות
בהצטיינות
בהצלחה יתרה
בציונים גבוהים
עם צבעים מעופפים
בהצלחה מסחררת

הצעות

Which is why you should pass with flying colors.
וזה למה אתה צריך לעבור בהצטיינות.
Yes, well, then you failed with flying colors.
כן, טוב, אז אתה נכשל בהצטיינות.
Well, you'll be pleased to know that Mr. Finney here has passed the vet with flying colors.
ובכן, תשמח לדעת שמר פיני כאן עבר את הבדיקה בהצלחה יתרה.
Rourke volunteered to take a lie detector test and passed with flying colors.
רורק התנדב להיבדק בפוליגרף ועבר בהצטיינות.
Four hours of sensitivity training, and I passed with flying colors.
4 שעות של אימוני-רגישות ועברתי בהצטיינות.
Well, you've passed the vetting process with flying colors.
ובכן, עבר בדיקה הבטחונית תהליך בהצטיינות.
Those were the only systems that needed testing, and they passed with flying colors.
אלה היו רק המערכות שנדרשות בדיקות, והם עברו בהצטיינות.
You want me to flunk him so you can pass this test with flying colors alone?
אתה רוצה שאני להכשיל אותו כך שתוכל לעבור את המבחן הזה בהצטיינות לבד?
He tested you and you passed with flying colors, man!
הוא בחן אותך ועברת בהצטיינות, אחי!
And she'll go up even more today after the leadership test she just passed with flying colors.
והיא תעלה היום אפילו יותר אחרי אחרי מבחן המנהיגות שעברנו בהצטיינות.
It was touch and go there for a moment, but you passed with flying colors.
המצב היה לא בטוח לרגע, אבל עברת בהצטיינות.
And... and unlike you as a girlfriend, I think I'm passing with flying colors.
ושלא כמוך בתור חברה, נראה לי שאני עובר בהצטיינות.
After four very challenging months at the top of the world, we have just passed our final test, and I'm proud to say you did it with flying colors.
לאחר ארבעה מאתגר מאוד חודשים בחלק העליון של העולם, פשוט יש לנו עבר המבחן האחרון שלנו, ואני גאה לומר אתה עשית את זה בהצטיינות.
By a top FBI polygraphist, and he was passing with flying colors.
על ידי איש בולשת מוסמך, הוא עבר בהצטיינות.
All right, well, the Medical Advisory Board has informed us that the battery of tests to which you've been subjected you've passed these tests with flying colors.
בסדר, המועצה המייעצת הרפואית ידעה אותנו שסדרת המבחנים שאותה עברת, עברת את המבחנים בהצטיינות.
Tom passed with flying colors.
טום עבר בהצטיינות.
They all passed with flying colors.
כולם עברו בהצטיינות.
She's passed them all with flying colors.
הוא מועבר כולם בהצטיינות.
He flunked with flying colors.
הוא נכשל בהצטיינות.
You just passed the course with flying colors.
עברת את הקורס בהצטיינות
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo