הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "word of honor" לעברית

חפש את word of honor ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
מילת הכבוד
מילה של כבוד
מילת כבוד
במילת הכבוד
מלת-כבוד
מלת כבוד
How does a warrior break his word of honor?
איך לוחם מוכר את מילת הכבוד שלו?
I heard you give your word of honor to him.
שמעתי שנתת לו את מילת הכבוד שלך.
I give you my word of honor!
אני נותן לך מילה של כבוד!
Well, if it was the word of honor...
טוב, אם ניתנה מילה של כבוד...
Why, it's like breaking the word of honor of the whole United States Navy!
ובכן, זה כמו לשבור מילת כבוד של כל הצי האמריקאי!
I will give you my word of honor that you will never see the inside of a jail or a court.
אני אתן לך מילת כבוד שלי שאתה אף פעם לא תראה את בתוך כלא או בית משפט.
The chechen gave his word of honor.
הצ"צ'ני נתן את מילת הכבוד שלו.
You have my word of honor.
אני אחוס על חייכם, יש לכם את מילת הכבוד שלי.
And you leave with the lady. I need your word of honor.
ואתם תעזבו עם האישה, תן לי את מילת הכבוד שלך.
You've given me your word of honor, I have to accept that.
נתת לי את מילת הכבוד שלך, אני חייב לקבל זאת.
And I give you my word of honor: Neither you nor any under this roof need fear my cursed nature.
ואני נותן לך מילה של כבוד לך ולכל מי שחי תחת קורת הגג הזאת אין סיבה לחשוש מטבעי המקולל.
I have to tell you, that if I will give my word of honor, then I would rather die than break it.
אני חייב להגיד לך, שכשאני נותן את מילת הכבוד שלי, אני מעדיף למות מאשר להפר אותה.
Do you not find it odd that you're asking a convicted confidence man to give you his word of honor?
לדעתך זה לא מוזר שאת מבקשת מאמן הונאות מורשע שייתן לך מילה של כבוד?
Comandante. I give you my word of honor that if you let us return to Havana...
מפקד, אני נותן את מילת הכבוד שלי, אם תיתן לנו לחזור להוואנה
I'll bring it back to you personally, my word of honor.
להשאיל אותו אני אחזיר לך אותו אישית מילת הכבוד שלי
Will you give me your word of honor, sir, that you will not try, in any way, to interfere with my work?
תן לי את מילת הכבוד שלך, אדוני, שלא תנסה בכל דרך שהיא, להפריע למהלך עבודתי?
Word of honor, she's as beautiful as the sun.
מילה של כבוד, היא יפה כמו השמש.
You have my word of honor.
יש לכם את מילת הכבוד שלי
On my word of honor, Contessa.
מילה של כבוד, הרוזנת
You have my word of honor.
יש לך מילת כבוד שלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 62. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo