הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "work" לעברית

ראה גם: work out
חפש את work ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

to work +10k
3474
at work 3447
gonna work 2189
don't work 1546
good work 1338
Start a live sharing session that allows multiple OneNote users to work on this section at the same time.
התחל שיתוף חי המאפשר למשתמשי OneNote מרובים לעבוד במקטע זה בו-זמנית.
Make your PC work harder for you with the revolutionary power of Core 2.
תן למחשב האישי לעבוד קשה יותר בעזרת העוצמה המהפכנית של טכנולוגיית Core 2.
The company settled on a virtualisation approach, and chose to work with Dell.
החברה החליטה על גישה של וירטואליזציה ובחרה לעבוד עם Dell.
Outstanding Dell reliability and hassle-free technology work overtime for small business.
אמינות יוצאת דופן של Dell וטכנולוגיה ללא טרחה שעובדות שעות נוספות בשביל עסקים קטנים.
This debugger toolwindow does not work with IntelliTrace.
חלון הכלים של מאתר באגים זה לא עובד עם IntelliTrace.
Press find button to list matching work items.
לחץ על כפתור find כדי ליצור את רשימת פריטי העבודה המתאימים.
You must specify a file named signup.isp for signup to work properly.
עליך לציין קובץ בשם signup.isp כדי שתוכנית ההצטרפות תפעל כהלכה.
Windows is low on memory. Save your work and close other programs before you continue working.
אין די זיכרון ב - Windows. שמור את עבודתך וסגור תוכניות אחרות לפני שתמשיך לעבוד.
The DataRowComparer does not work with DataRows that have been deleted since it only compares current values.
DataRowComparer אינו פועל עם ערכי DataRow שנמחקו, מאחר שהוא משווה ערכים קיימים בלבד.
Sign in with the account provided by your work or school to use with Office 365 or other Microsoft services.
היכנס באמצעות החשבון שסופק על-ידי מקום העבודה או המוסד הלימודי שלך לשימוש עם Office 365 או שירותים אחרים של Microsoft.
You need to enable javascript for this link to work correctly.
עליך להפוך את javascript לזמין כדי שקישור זה יפעל באופן תקין.
Create collaborative workspaces to share files and work on projects with your team members using Microsoft Office Groove.
צור סביבות עבודה שיתופיות לשם שיתוף קבצים ועבודה על פרוייקטים עם חברי הצוות שלך באמצעות Microsoft Office Groove.
Gantt chart has not been initialized correctly and might not work properly.
תרשים Gantt לא אותחל כראוי וייתכן שלא יפעל באופן תקין.
Intel is not responsible for user submitted code nor warrants that it will work correctly.
חברת Intel אינה אחראית על קוד שנשלח על-ידי המשתמש ואינה ערבה שהוא יפעל כהלכה.
Be sure that all content associated with you is consistent with your work and with Intel's values and professional standards.
הקפד שכל התוכן המשויך אליך יהיה עקבי עם עבודתך ועם הערכים והסטנדרטים המקצועיים של Intel.
Intel products, technologies, and initiatives continually advance the way people work and live around the world.
מוצרים, טכנולוגיות ויוזמות של Intel מקדמים ללא הרף את הדרך שבה אנשים עובדים וחיים ברחבי העולם.
Some file types won't work with Office 365 Video.
סוגי קבצים מסוימים לא יפעלו עם 'וידאו Office 365'.
If the Office applications don't work as expected, we recommend reinstalling them.
אם אפליקציות Office אינן פועלות כמצופה, מומלץ להתקין אותן מחדש.
Keep lists of home chores, work tasks, and vacation plans - all in OneNote.
שמור רשימות של מטלות ביתיות, משימות עבודה ותוכניות חופשה - הכל ב - OneNote.
Tens of millions of people use OneNote every day to organize their work and their life.
עשרות מיליוני אנשים משתמשים ב - OneNote מדי יום כדי לארגן את עבודתם ואת החיים שלהם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128596. מדויק: 128596. זמן שחלף: 199 ms.

to work +10k
at work 3447
gonna work 2189
don't work 1546
good work 1338

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo