הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "workday" לעברית

חפש את workday ב: הגדרה מילים נרדפות
יום עבודה
יום העבודה
שיום העבודה
ביום עבודה
In other words, a Mexican workday?
במילים אחרות, יום עבודה מקסיקני?
You start every workday like this?
אתה מתחיל פה כל יום עבודה?
My workday starts before reading page six.
יום העבודה שלי מתחיל לפני קריאה של עמוד 6.
It's the middle of my workday, Thatch.
'אני באמצע יום העבודה שלי תאץ,
These bank vault doors close automatically at the end of the workday.
דלתות הכספת בבנק נסגרות אוטומטית בסוף יום העבודה.
The workday is over, we'll write it tomorrow.
יום העבודה נגמרה אנחנו נכתוב את זה מחר.
Only one allowed back in the quarters during the workday.
רק אחד מהם הורשה לחזור למגורשים במהלך יום העבודה.
And then you started disappearing at all hours, during the workday, late at night.
ואז התחלת להעלם, בכל השעות, במהלך יום העבודה מאוחר בלילה.
You'll get them back at the end of the workday, which may be midnight.
תקבלו אותם חזרה בסוף יום העבודה, שעלול להיות בחצות.
Well, yes, that's when the workday ends, anyway.
ובכן, כן, גם כך יום העבודה הסתיים אז.
All I know is that today was a workday and I didn't get anything done.
כל מה שאני יודע זה שהיום היה יום עבודה ולא היו לי שום דבר לעשות.
Right in the middle of a busy workday like that, just thwack, down he goes.
ממש באמצע של יום עבודה עמוס כזה, רק לחבוט, והוא מועף כלפי מטה.
Tilda, if this man is your husband, you will see him after the workday is done.
טילדה, אם האיש הזה הוא בעלך, אתם תראו אותו אחרי יום העבודה נעשית.
I've been making a few rough calculations based on the effect of two 20-megaton bombs dropped on New York City in the middle of a normal workday.
עשיתי כמה חישובים גסים, בהתחשב בהשפעה של שתי פצצות 20 מגהטון המוטלות על העיר ניו יורק באמצע יום עבודה רגיל.
Figure 1 shows the typical workday profile with time on the horizontal axis and block heights roughly representing system power during these periods of time.
איור 1 מראה את פרופיל יום העבודה הטיפוסי עם זמן בציר האופקי וגבהי בלוקים המייצגים בערך את צריכת החשמל של המערכת בפרקי זמן אלה.
I... I admire the stand that you're taking, but let's schedule the protest rally for after the workday, shall we?
אני מעריך את העמדה שאתה נוקט, אבל בוא נדחה את ההפגנה לאחר יום העבודה, בסדר?
All right, guys, it's a workday, and you guys work here, so let's go do some work.
טוב, חבר"ה, זה יום עבודה, ואתם עובדים כאן, אז בואו נעבוד קצת.
Workday stop time for the user.
שעת סיום של יום העבודה עבור המשתמש.
It's still a workday.
אני יודע, אבל זה עדיין יום עבודה...
Today won't be a workday.
היום לא יהיה יום עבודה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 74. מדויק: 74. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo