הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "worksheet" לעברית

גליון עבודה גליון העבודה בגליון עבודה
לגליון העבודה
לגליון עבודה
גיליון עבודה
בגליון העבודה
Select an Excel worksheet to use.
בחר גליון עבודה של Excel לשימוש.
Inspects for custom worksheet properties inserted into the file by add-ins, like Power View.
בודק אם קיימים מאפייני גליון עבודה מותאמים אישית שנוספו לקובץ על-ידי תוספות שונות, כגון Power View.
The PivotTable report was truncated because it exceeded the row or column limits of the worksheet.
דוח ה - PivotTable נחתך כיוון שתוכנו הגיע למגבלות השורות או העמודות של גליון העבודה.
Scroll Lock Enabled: Arrow keys will scroll the worksheet without changing cell selection.
מקש Scroll Lock פעיל: מקשי החצים יגללו את גליון העבודה מבלי לשנות את בחירת התאים.
Cannot use this table functionality on a protected worksheet.
אין אפשרות להשתמש בפונקציונליות של טבלה זו בגליון עבודה מוגן.
No one has commented yet on this worksheet.
אף אחד לא הוסיף הערות עדיין בגליון עבודה זה.
Create a new Microsoft Office document, worksheet, e-mail message, presentation, Web page, or database.
צור מסמך, גליון עבודה, הודעת דואר אלקטרוני, מצגת, דף אינטרנט או מסד נתונים חדש ב - Microsoft Office.
A grouped field contains more items (over 1000) than can be saved in Microsoft Excel version 5.0 worksheet format.
שדה מקובץ מכיל יותר פריטים (מעל 1000) מכפי שניתן לשמור בתבנית גליון עבודה של Microsoft Excel גירסה 5.0.
Protect worksheet and contents of locked cells
הגן על גליון עבודה ועל תוכן של תאים נעולים
Unlock all rows and columns to scroll through the entire worksheet.
בטל את הנעילה של כל השורות והעמודות כדי לגלול לאורך גליון העבודה כולו.
Preparing worksheet (Press ESC to cancel):
מכין גליון עבודה (הקש ESC כדי לבטל):
No custom worksheet properties were found.
לא נמצאו מאפייני גליון עבודה מותאמים אישית.
Use historical data to create a visual forecast worksheet
השתמש בנתונים היסטוריים כדי ליצור גליון עבודה חזותי של תחזית
To continue, please select a worksheet.
כדי להמשיך, נא בחר גליון עבודה.
What worksheet or range do you want to use?
באיזה גליון עבודה או טווח ברצונך להשתמש?
Sample data for worksheet '|'.
נתונים לדוגמה עבור גליון העבודה '|'.
You must first select a worksheet or named range that contains data.
עליך לבחור תחילה בגליון עבודה או בטווח בעל שם המכיל נתונים.
Rows dropped due to worksheet row limit
השורות הושמטו עקב מגבלת שורות בגליון עבודה
Select the tables that you want to create a worksheet for
בחר את הטבלאות שעבורן ברצונך ליצור גליון עבודה
Select the type of worksheet to export.
בחר את סוג גליון העבודה לייצוא.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo