הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "world order" לעברית

חפש את world order ב: מילים נרדפות
סדר עולמי
הסדר העולמי
והסדר העולמי
סדר העולם
לסדר העולמי
בסדר העולמי
וסדר עולמי

הצעות

George H.W. Bush: A new world order...
ג'ורג' בוש האב: "סדר עולמי חדש..."
Tomorrow there will be a new world order with your guiding hand.
ממחר יהיה סדר עולמי חדש בהנהגתך.
Our new world order - chums who can hang.
הסדר העולמי החדש שלנו - חברים שמסתובבים יחד.
We both know not everyone is happy with the new world order.
שנינו יודעים לא כולם מרוצים הסדר העולמי החדש.
Responsible for the breakdown of the fabric of society and world order.
אחראי להתפוררות המארג החברתי, והסדר העולמי.
Great, and world order is restored.
נהדר, והסדר העולמי הושב על כנו.
A mere first step to establishing a new world order.
רק צעד ראשון לכינון סדר עולמי חדש.
Attlee understood that there was a new American world order.
אטלי הבין שיש סדר עולמי חדש אמריקאי.
Don't interfere with the creation of the new world order.
לא מפריע ליצירת הסדר העולמי החדש.
I declare a new world order!
אני מכריזה על סדר עולמי חדש!
New world order here with Oakes gone, right?
סדר עולמי חדש כאן בלי אוקס, נכון?
This is the smell of Crassus' new world order.
זהו ריח הסדר העולמי החדש של קרסוס.
The new world order can be created - it's a great opportunity!
הסדר העולמי החדש יכול להיווצר, וזאת הזדמנות גדולה.
One that could realize my vision of a new world order.
אחד שיכול להגשים את חזון הסדר העולמי החדש.
Once a purification process is complete, HYDRA's new world order will arise.
לאחר התהליך של חיסול מלא, הסדר העולמי החדש הידרה תשגשג.
I don't want to educate them about the new world order.
אני לא רוצה ללמד את החברים כאן את הסדר העולמי החדש.
You are the chosen few who will help chart a new world order, united under me.
אתה מספר נבחרים מי יעזור תרשים סדר עולמי חדש, מאוחדת תחת לי.
It is a new world order with significantly different and radically new challenges.
זה סדר עולמי חדש עם הבדלים משמעותיים באופן קיצוני עם אתגרים חדשים.
And the problem is it's not a G20, the problem is it's a G-Zero world that we live in, a world order where there is no single country or alliance that can meet the challenges of global leadership.
והבעיה היא שזה לא G20, הבעיה היא שאנו חיים בעולם של G-Zero, סדר עולמי שבו אין אף מדינה יחידה או ברית כלשהי שיכולה לעמוד באתגרים של הנהגה עולמית.
It wasn't the only disaster cloaked by those momentous events, hidden from view in the fog of a new world order.
זה לא היה האסון היחיד מוסווה על ידי אירועי החשובים אלה, הסמוי מן העין בערפל של סדר עולמי חדש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 110. מדויק: 110. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo