הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: yet another yet again
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "yet" לעברית

הצעות

not yet 3210
yet to 908
400
180
Could not find UserProfileChangeJob; it may not have been provisioned yet.
לא היתה אפשרות למצוא את UserProfileChangeJob; ייתכן שפריט זה עדיין לא הוקצה.
Earthlings do not yet know suffering.
בני כדור הארץ עדיין לא מכירים את המשמעות של סבל.
You got your 99 slaps yet?
קבלת כבר את ה -99 סטירות שלך?
Find anything yet, Mr. Fitch?
אדון פינץ', מצאת כבר דבר מה?
Object created by Edit and Continue is not yet available for evaluation.
אובייקט שנוצר על-ידי Edit ו - Continue עדיין אינו זמין להערכה.
StandardOut has not been redirected or the process hasn't started yet.
StandardOut לא נותב מחדש או שהתהליך עדיין לא התחיל.
Initialization has not completed yet. The InitializationComplete method must be invoked before Dispose is invoked.
האתחול עדיין לא הושלם. יש להפעיל את פעולת השירות InitializationComplete לפני הפעלת Dispose.
Cannot set the WindowState of this Explorer or Inspector since it has not yet been made visible.
אין אפשרות להגדיר WindowState של סייר או מפקח זה מאחר שהוא עדיין לא הפך לגלוי.
The UnauthorizedWebParts collection has not been initialized yet.
אוסף ה - UnauthorizedWebParts עדיין לא אותחל.
This strategy map has not yet been upgraded to work with this version of PerformancePoint Services.
מפת אסטרטגיה זו לא שודרגה עדיין כדי לפעול עם גירסה זו של שירותי PerformancePoint.
The OneNote Class Notebook hasn't been added to your course yet.
מחברת הכיתה של OneNote עדיין לא נוספה לקורס שלך.
Help for the Outlook 2007 Startup Wizard has not been implemented yet.
עזרה עבור אשף האתחול של Outlook 2007 אינה מיושמת עדיין.
Task not yet found in Outlook. You cannot edit tasks deleted from Outlook or created by other users.
המשימה עדיין לא נמצאה ב - Outlook. אין באפשרותך לערוך משימות שנמחקו מ - Outlook או שנוצרו על-ידי משתמשים אחרים.
The workspace data has not yet been loaded. Use Refresh method to load the data.
נתוני סביבת העבודה עדיין לא נטענו. השתמש בפעולת השירות Refresh כדי לטעון את הנתונים.
Have you sorted out your finances yet?
פתרת כבר את הבעיות הפיננסיות שלך - .עדיין לא -?
Women aren't allowed to ask questions yet.
אני לא בטוחה, לנשים עדיין אסור לשאול שאלות.
Unfortunately, I can't answer that yet.
צר לי, אני עדיין לא יכולה לענות על כך.
Have you had any answers yet?
האם היה לך את כל תשובות עדיין?
Not quite time to celebrate yet.
עדיין לא הזמן לחגיגה החל המסוכן של המסע.
We need you anyway arrest yet.
אנחנו זקוקים לך בכל מקרה עדיין לעצור.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53367. מדויק: 53367. זמן שחלף: 166 ms.

not yet 3210
yet to 908

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo