הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "except" לפולנית

הצעות

For retailing services, unbound except for mail order.
W przypadku usług w zakresie sprzedaży detalicznej bez zobowiązań, z wyjątkiem zamówień pocztowych.
This clause applies to all units except OTMs.
Niniejszy punkt ma zastosowanie do wszystkich pojazdów kolejowych, z wyjątkiem maszyn torowych.
Nobody understands our system except Morgan.
Nikt oprócz Morgana nie zna się na naszym oświetleniu.
All the main doors are closed except one.
Wszystkie główne wejścia pozamykane oprócz jednego, drogi na Sonorę.
And nothing exists except this place...
I nic nie istnieje za wyjątkiem tego miejsca.
All except the cyanobacteria, or blue-green algae.
Wszystkie, za wyjątkiem sinic albo niebiesko-zielonych glonów.
All Member States except HU: Unbound.
Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem HU: bez zobowiązań.
All uses authorised, except herbicide.
Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem jako środki chwastobójcze.
Optional for all Member States except Greece.
Informacja nieobowiązkowa dla wszystkich Państw Członkowskich z wyjątkiem Grecji.
All injury indicators except sales prices developed positively.
Wszystkie wskaźniki szkody, z wyjątkiem cen sprzedaży, rozwinęły się dodatnio.
Passed every test except the cesium.
Przeszła wszystkie testy z wyjątkiem tego na obecność cezu.
Stringer copped to everything except killing James Rush.
Stringer przyznaje się do wszystkiego z wyjątkiem zabicia Jamesa Rusha.
Any direction is permitted except diagonally.
Każdy kierunek jest dozwolone, z wyjątkiem po przekątnej.
Everything you said is true, except...
Wszystko, co powiedziałeś, to prawda, z wyjątkiem...
He never finished anything except my notice.
Nigdy niczego nie kończył, z wyjątkiem mojego tekstu.
Everyone is clean except Bryan Purcell.
Każdy jest czysty, z wyjątkiem Bryan Purcell.
Everything was normal except my stress level.
Wszystko było w normie z wyjątkiem mojego poziomu stresu.
Everything is fine except for those unusual pelvic spasms.
Wszystko jest w porządku, z wyjątkiem tych niezwykłych skurczy miednicy.
Everything except male and feminine doodads.
Wszystko z wyjątkiem artykułów dla kobiet i mężczyzn.
He sold everything, except one.
Potem sprzedał wszystko, z wyjątkiem jednej rzeczy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30036. מדויק: 30036. זמן שחלף: 147 ms.

except if 160

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo