הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "it's only because" לפולנית

to tylko dlatego to dlatego
to tylko dzięki
to tylko, dlatego
to tylko przez

הצעות

But it's only because I love them.
Ale to tylko dlatego że ich kocham.
And if Alan thinks otherwise... it's only because that walleyed Dr. Demerest put ideas into his head.
Jeśli Alan myśli inaczej, to tylko dlatego, że ten pokręcony doktor Demerest wpoił mu takie myślenie do głowy.
Then it's only because you hate him.
To dlatego, że nienawidzisz tamtego.
If people are talking, it's only because they care.
Jeśli ludzie gadają, to dlatego, że się troszczą.
If Clark's been involved with police business, it's only because he was trying to help people.
Jeśli Clark złamał prawo, to tylko dlatego, że próbował pomóc ludziom.
If Nicky's still alive, it's only because the gang wants to know what he told us before his lawyer got here.
Jeśli Nicky wciąż żyje to tylko dlatego, że chcą wiedzieć co nam powiedział, zanim przyszedł prawnik.
I'm telling you, if Patrice wrote Wesley, it's only because I told her he was a suspect.
Mówię ci, jeśli Patrice napisała do Wesley'a, to tylko dlatego, że powiedziałem jej, że był sprawcą.
If your partner's still alive, it's only because Wolfe wants him to be.
Jeśli twój partner nadal żyje... to tylko dlatego, że Wolfe chce, żeby tak było.
But it's only because I'm sick and tired Of working so hard and still losing.
Ale to dlatego że mam dość ciężkiej pracy i ciągłych porażek.
But it's only because I needed to stop whining, start becoming a man of action.
Ale to dlatego, że muszę przestać jęczeć i stać się człowiekiem czynu.
If I'm protective of Cara Lynn it's only because she isn't exactly surrounded by reliable female role models.
Jeśli jestem opiekuńcza względem Cary Lynn, to tylko dlatego, że właśnie nie jest otoczona przez odpowiedzialne kobiece wzorce.
If I do, it's only because I was predestined to want a piece of gum.
Nawet gdybym chciał, to tylko dlatego że byłem przeznaczony do chcenia gumy.
And if my eye is twitching, it's only because I have conjunctivitis.
A jeśli mam tik w oku, to tylko dlatego, że mam zapalenie spojówek.
If that's true, it's only because ancient pharaohs rising out of the grave is better subject material than a loaf of bread.
Jeśli to prawda, to tylko dlatego, że wstający z grobu starożytny faraon jest lepszym tematem, niż... bochenek chleba.
Well, I may have made a few too many waffles, but it's only because it's great to be back in my old kitchen.
Może przesadziłem z goframi, ale to dlatego, że cieszę się z powrotu do dawnej kuchni.
If he's sick, it's only because your boy's been terrorizing him.
Jeżeli jest chory, to tylko dlatego, że twój syn go terroryzował.
If it sounds a little pompous, it's only because I haven't fully honed my skills yet.
Jeśli to brzmi trochę pompatycznie, to tylko dlatego, że jeszcze nie do końca wyszlifowałem moje umiejętności.
But it's only because you have very important khabar. Information.
Ale to dlatego, że posiadasz bardzo ważne... informacje.
If I'm not down in 5 min, it's only because I'm receiving a pleasure so intense...
Jeśli nie zejdę w 5 minut, to tylko dlatego że moje potrzeby są za intensywne.
Look, I know Naomi's acting nuts around you but it's only because she's still crazy about Liam.
Słuchaj, wiem że Naomi dziwnie się przy tobie zachowuje, ale to tylko dlatego, że nadal szaleje za Liamem.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 218. מדויק: 218. זמן שחלף: 248 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo