הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: just as
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "just" לפולנית

הצעות

it's just +10k
i'm just +10k
9096
just gonna 7992
just go 7926
let's just 7920
just need 7285
The guy just muttered something, just... just stabbed Jack.
Facet coś wymamrotał, i po prostu... po prostu dźgnął Jacka.
We created this programme just two years ago and it actually came into operation just last year.
Stworzyliśmy ten program zaledwie dwa lata temu i zaczął on faktycznie funkcjonować dopiero w ubiegłym roku.
We were just chatting, and it just slipped out.
My tylko rozmawialiśmy i jakoś się wymknęło.
It's just that we just got some really amazing news today.
Mówię to tylko dlatego, że dostałem dziś niesamowite wieści.
I'll just binge like crazy, just stuffing my face.
Obżeram się jak szalona, wypychając buzię.
We were just an ordinary family... just like your own.
A byliśmy normalną rodziną... taką jak wasze.
Annie, just... just stay back.
Annie, to tylko... trzymaj się z tyłu.
He's just had major surgery, and his sister just died.
Dopiero miał poważną operację, a jego siostra właśnie zmarła.
If you can just wait just a minute.
Jeśli można tylko czekać zaledwie kilka minut.
No address, just... just gone.
Żadnego adresu, po prostu... Zniknęła.
We're just beginning to think you just forgot all about us.
You just... just unlock these cuffs.
Po prostu... otwórz te kajdanki.
Please, just - just let me try and give you that.
Proszę, pozwól mi spróbować i ofiarować ci to.
I just - just taking a little breather.
Ja tylko-- Tylko biorę mały oddech.
The boys were just curious... why there are just women up here.
Chłopcy byli tylko ciekawi... czemu dziewczyny są tutaj same.
You know, just... just helping clean Principal G's office.
Wiesz, poprostu... pomagam czyścić biuro Dyrektora G.
Melissa's just trying to survive in this family, just like me.
Melissa próbuje przetrwać w tej rodzinie, tak jak ja.
You-you just, you just stamped these satisfactory.
Oznaczyłeś je wszystkie po prostu jako: satysfakcjonujący.
Sally just turned 9, she just had her birthday.
Sally skończyła dziewięć, niedawno miała urodziny.
The doctor just checked me out, and I'm just fine.
Doktor mnie właśnie wypisał i czuję się dobrze.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 903339. מדויק: 903339. זמן שחלף: 905 ms.

it's just +10k
i'm just +10k
just gonna 7992
just go 7926
let's just 7920
just need 7285

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo