הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "need to" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
7881
5626
3427
3049
2584
1642
Secondly, we need to expand high-quality childcare.
Po drugie, musimy rozszerzyć wysokiej jakości opiekę nad dziećmi.
We therefore obviously need to reduce emissions from transport.
Oczywistym jest zatem, że musimy zmniejszyć emisję z tych środków.
Do what you need to do.
Tak, ale skoro Louis ją kochał... rób, co musisz.
You need to appear conservative and trustworthy.
Musisz pokazać, że jesteś konserwatywny i godny zaufania.
We need to test your security system.
Żeby dokonać pomiarów ryzyka, musimy przetestować wasz system zabezpieczający.
We need to send in tac...
Jeśli Anton jest w restauracji, to musimy zabezpieczyć teren, wysłać...
We need to arrest them simultaneously.
Musimy zaaresztować ich równolegle, żeby nie ostrzegli się nawzajem.
We need to prove Satchell's involved.
Musimy udowodnić, że Satchell jest w to zamieszany.
Us old-timers need to stick together.
My, staruszkowie, musimy trzymać się razem.
We need to determine what happened.
Musimy dowiedzieć się, co tak naprawdę się tam wydarzyło.
We need to detach before Grievous jumps ship.
Musimy odłączyć się, zanim Grievous przeskoczy na swój statek.
Us girls with boyfriends need to stick together.
My, dziewczyny w związkach, musimy trzymać się razem.
We need to start with a who.
A żeby dowiedzieć się 'co', musimy zacząć od 'kto'.
We need to repel criminals, we need to repel obesity, we need to repel torturers.
Musimy zredukować przestępstwa, musimy zredukować otyłość, musimy zredukować oprawców.
We need to support open innovation but at the same time we need to ensure that knowledge is suitably protected by European patents and copyright.
Musimy wspierać otwarte innowacje, ale jednocześnie musimy zagwarantować, że wiedza jest wystarczająco chroniona przez europejskie patenty i prawa autorskie.
Secondly, we need to look at things closely and ask ourselves whether there are any new priorities that we need to set within this framework.
Po drugie, musimy uważnie przyjrzeć się sytuacji i zadać sobie pytanie, czy pojawiają się nowe priorytety, które musimy w tych ramach uwzględnić.
SMEs need to enhance their research and innovation capacity.
MŚP muszą zwiększać swoją zdolność w zakresie badań naukowych i innowacji.
We need to address issues which concern European citizens responsibly.
Musimy w sposób odpowiedzialny zająć się problemami, które dotyczą obywateli europejskich.
We need to introduce practical legislation which will significantly increase resource productivity.
Powinniśmy wprowadzić praktyczne rozwiązania prawne, które przyczyniłyby się do znacznego wzrostu efektywności wykorzystywania zasobów.
We need to ensure that everyone shoulders their responsibilities.
Musimy zapewnić, by każdy wziął na swoje barki ciężar odpowiedzialności.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89268. מדויק: 89268. זמן שחלף: 1209 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo