הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: one of no one one day
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "one" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
only one +10k
one thing +10k
+10k
just one 6806
Descriptions: one African-American, one crippled, one skinny, one handsome.
Rysopisy: jeden Afroamerykanin, jeden kaleka, jeden chudzielec, jeden przystojniak.
Only one supplier and one importer/user made substantive responses.
Odpowiedzi merytorycznych udzielił tylko jeden dostawca i jeden importer/użytkownik.
By coordinating actions, we can make one plus one equal three.
Koordynując działania, możemy sprawić, że jeden plus jeden będzie się równać trzy.
Without coordination, one plus one might give a negative result.
Natomiast bez koordynacji jeden plus jeden może dać wynik ujemny.
I have one institutional and one substantive comment.
Mam jeden komentarz instytucjonalny i jeden formalny.
Sector one reports phase one successful.
Sektor pierwszy melduje, że faza pierwsza zakończyła się powodzeniem.
The unit contains one input channel and one output one.
Jednostka zawiera jeden kanał wejściowy ijeden wyjściowy.
A binary cat has one head, one eye, one eye, one paw, one paw, one paw and one paw.
Kot binarny ma jedną głowę, jedno oko, jedno oko, jedną łapę, jedną łapę, jedną łapę i jedną łapę.
In every experiment (one soil, one solution) one blank is run.
W każdym doświadczeniu (jedna gleba, jeden roztwór) włącza się ślepą próbę.
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
Jeżeli w odniesieniu do jednego produktu strukturyzowanego istnieje więcej niż jedna kategoria zabezpieczenia, należy wykazać najbardziej reprezentatywną kategorię.
We can conquer this stronghold because we are one people, one army, one voice.
Możemy zdobyć tę twierdzę ponieważ jesteśmy jednością jedną armią, jednym głosem.
There is one body (i.e. one true church)... even as ye are called in one hope of your calling.
Jedno jest Ciało (to znaczy jeden prawdziwy Kościół) ... bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.
Pull the trigger one by one until there's only one left Quite simple.
Pociągajcie za spust, jedno po drugim do czasu aż zostanie tylko jedno z was. Proste.
That bond is the one faith and one baptism into the one Lord.
Tą związką jest jedna wiara i jeden chrzest w jednego Pana.
There is a squirrel the wide front one by one, but in one direction, without forming considerable solid packs.
Idę wiewiórka szeroki front pojedynczo, lecz w jeden kierunek, nie stwarzając znaczny zjednoczony zgraja.
A low-cost holiday rental in Barcelona with 3 bedrooms, one double, one twin, and one single.
Wynajem na wakacje niski kosztować w Barcelonie z 3 sypialnie, 1 łóżko podwójne, 2 łóżkami pojedynczymi i jeden.
Of struggling lasted to evening, one finished it about 18. 00. Contest one played on 6 automatics - in this one for children with system 301 without duble out.
Zmagania trwały do wieczora, zakończono je ok. 18.00. Zawody rozgrywano na 6 automatach - w tym jeden dla dzieci systemem 301 bez duble out. Stawiły się całe lotowskie rodziny z gromadką pociech.
At one time they were one with one another.
Kiedyś był sobie jeden i drugi.
Each minor sector embraces as many as one hundred local universes, ten thousand constellations, one million systems, or about one billion inhabitable worlds.
Każdy mniejszy sektor obejmuje sto wszechświatów lokalnych, dziesięć tysięcy konstelacji, milion systemów, albo około miliarda światów mieszkalnych.
Just one doctor, one ATM, one mail box.
Mamy jednego lekarza, jedną skrzynkę pocztową, jeden bankomat.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 493237. מדויק: 493237. זמן שחלף: 863 ms.

only one +10k
one thing +10k
just one 6806

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo