הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: more precisely
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "precisely" לפולנית

dokładnie
precyzyjnie
akuratnie
ściśle
szczegółowo
konkretnie
wyraźnie
precyzyjne dokładne dokładnego
precyzyjnego
szczególności
dokladnie
precyzyjny
najdokładniej

הצעות

Answer the questions precisely and accurately.
Odpowiedz na pytania dokładnie i zgodnie z prawdą.
Pneumatically operated portioning device for precisely portioned and sealed products.
Urządzenie oddzielające, z napędem pneumatycznym dla dokładnie oddzielonych i zamkniętych produktów.
The content and scope of delegations should be precisely defined.
Treść i zakres delegacji muszą być precyzyjnie określone.
The word 'unacceptable' is nowhere precisely defined.
Termin "niedopuszczalny" nie został nigdy precyzyjnie zdefiniowany.
The anti-dumping verification visit precisely consists in verifying those items.
Antydumpingowa wizyta weryfikacyjna polega dokładnie na weryfikacji wspomnianych pozycji.
These costs are precisely the avoidable costs.
Koszty te to dokładnie koszty, jakich można uniknąć.
The services provided can consequently be precisely identified.
Można zatem dokładnie zidentyfikować świadczone usługi.
Identity of the strain must be precisely established.
Oryginalność odmiany musi zostać precyzyjnie ustalona.
The numbers of affected ships and the probability of such occurrences are difficult to assess precisely.
Trudno jest ocenić precyzyjnie liczbę statków, których dotyczy ten problem i prawdopodobieństwo takich zdarzeń.
That is precisely the point from which our proposals proceeded.
Dokładnie z tego punktu wynikają nasze propozycje.
The Commission firmly believes that the proposal we are considering tonight corresponds precisely to this need.
Komisja stanowczo uważa, że omawiany dzisiaj wniosek dokładnie odpowiada takiej potrzebie.
But the basic idea is, precisely, partnerships.
Ale podstawową ideą jest, dokładnie rzecz ujmując, partnerstwo.
The draft Reform Treaty corresponds precisely to the mandate approved by the 27 in June.
Projekt traktatu reformującego odzwierciedla dokładnie mandat zatwierdzony w czerwcu przez 27 państw członkowskich.
Mr Cohn-Bendit has stated precisely what we are all thinking.
Poseł Cohn-Bendit wyraził dokładnie to, co wszyscy sądzimy.
Parliament should be awarded a greater role precisely because we are in need of more democracy.
Parlamentowi należy przyznać większą rolę dokładnie dlatego, że potrzebujemy więcej demokracji.
The Green Paper that we published precisely addresses some of these real concerns.
Zielona księga, którą opublikowaliśmy, dokładnie porusza wiele z tych poważnych obaw.
These differences have a precisely defined logical meaning.
Na dodatek znaczenie tych różnic jest ściśle i logicznie zdefiniowane.
That's precisely what makes him dangerous.
To jest właśnie to, co czyni go niebezpiecznym.
Pressure is precisely released and controlled.
Ciśnienie jest uwalniane i kontrolowane w sposób precyzyjny.
Twelve fifteen precisely, every night.
Precyzyjnie o 12:15, każdej nocy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5057. מדויק: 5057. זמן שחלף: 145 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo