הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: by proxy
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "proxy" לפולנית

pełnomocnictwo
pełnomocnika proxy wskaźnik zastępczy
pełnomocnikiem
wskaźnika zastępczego
pośrednika
zastępczą
pośrednikiem
wskaźnikiem zastępczym
przybliżenie
pełnomocnik
pełnomocnictwa
serwera pośredniczącego
zastępstwie

הצעות

70
I thought you had his proxy.
Myślałem, że masz jego pełnomocnictwo.
Each proxy shall be valid for a single general assembly of members.
Każde pełnomocnictwo jest ważne na jednym walnym zgromadzeniu członków.
I need your proxy on this.
Potrzebuję twojej pełnomocnika w tej sprawie.
In absence of the delegate, a proxy shall be designated.
W razie nieobecności delegata mianuje się jego pełnomocnika.
No, the video feed went through a proxy server in the Ukraine.
Wideo szło do serwera proxy na Ukrainie.
Of course he used an anonymizing proxy server.
Jasne, że użył anonimowego serwera proxy.
The proxy temperature is low, minus five.
Temperatura "proxy" jest niska, -5.
Sure, I can use a proxy to spoof the origin.
Pewnie, mogę użyć proxy, żeby ukryć źródło.
It's been routed through multiple proxy servers.
Zostało poprowadzone przez wiele serwerów proxy.
He's using twice as many proxy servers.
Używa dwa razy więcej serwerów proxy.
Must be using a gray box proxy server.
Misi używać gray box proxy server.
He accesses them using a super shadow proxy.
Włączają się do nich używając super shadow proxy.
Unselect proxy server for your LAN.
Odznacz serwera proxy dla sieci LAN.
I used to send my secretary in as my proxy.
Zacząłem wysyłać moją sekretarkę jako mojego pełnomocnika.
That proxy vote from a while ago?
Ten głos pełnomocnika od chwili temu?
I think maybe Melissa should be my proxy.
Myślę, że to Melissa powinna być pełnomocnikiem.
Love is like Tsunami & a proxy.
Miłość jest jak tsunami i trzęsienie ziemi.
As his second, I am willing to stand proxy.
Jako jego sekundant gotów jestem stanąć w zastępstwie.
A proxy would make it easy... and we could easily sort out our matters.
Pełnomocnictwo bardzo by pomogło... i z łatwością moglibyśmy wyjaśnić nasze sprawy.
I want you to be my medical proxy.
Chcę, żebyś była moim pełnomocnikiem medycznym.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 517. מדויק: 517. זמן שחלף: 74 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo