הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "right" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
6937
6839
6587
right away 4898
right back 4003
Step right up, step right up.
Krok w prawo w górze, następuje w prawo w górze.
left, right, left, right, right, right, right, right, right, left.
lewo, w prawo, w lewo, prawo, prawo, prawo, prawo, prawo, prawo, lewo.
Right, right, right, right.
Now I really think they're right right.
Teraz naprawdę myślę, że mają rację.
The eight routes are right knowledge, right decision, right speech, right thought, right meditation, right action, right life, right effort.
Osiem drogi są odpowiedniej wiedzy, właściwą decyzję, właściwa mowa, właściwe myśli, właściwą medytację, w prawo, w prawo działania życie, właściwy wysiłek.
Right. Right, right, right, right, right, right.
Right, right, right, right...
Right, right, right, right, right...
The right man, the right story, the right headline.
Właściwy człowiek, właściwa historia, właściwy tytuł.
This right shall be without prejudice to any right of termination arising under the applicable law.
Prawo to nie narusza jakiegokolwiek prawa do rozwiązania umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
The right to basic health care is a fundamental right regardless of the person's status.
Prawo do podstawowej opieki zdrowotnej jest jednym z praw podstawowych niezależnym od statusu danej osoby.
The Commission's right of initiative is a documented right.
Prawo inicjatywy legislacyjnej Komisji jest udokumentowane.
This report is taking the right steps in the right direction.
Przedstawione sprawozdanie proponuje właściwe kroki we właściwym kierunku.
The right to vote is a personal right.
Prawo do głosowania jest prawem osobistym.
The right to vote is a basic civil right.
Prawo do głosowania jest podstawowym prawem obywatelskim.
It therefore requires the right treatment and the right doctor.
Wymaga ona zatem odpowiedniego leczenia i właściwego lekarza.
The right to own and enjoy private property is a fundamental right, recognised by the European Convention.
Prawo posiadania własności prywatnej i korzystania z niej jest podstawowym prawem, uznanym na podstawie europejskich konwencji.
The right to strike is also a fundamental right.
Jednym z podstawowych praw pracowników jest również prawo do strajku.
You know that, right? right.
The right to food is a basic and fundamental human right.
Prawo do bezpieczeństwa żywnościowego jest podstawowym prawem człowieka.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 324208. מדויק: 324208. זמן שחלף: 1145 ms.

right away 4898
right back 4003

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo