הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "strike" לפולנית

חפש את strike ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1122
226
209
201
164
150
135
With this we can strike at the twin pillars of Arthur's power...
Dzięki temu możemy uderzyć w bliźniacze filary władzy Artura...
You should never, under any circumstances, strike a Soviet comrade.
Nigdy, pod żadnym pozorem nie wolno ci uderzyć sowieckiego towarzysza.
One that may yet turn and strike.
Jeszcze moze sie obrócić i zaatakować.
But even now blizzards can strike without warning.
Ale nawet teraz, śnieżyce mogą uderzyć bez ostrzeżenia.
The other worlds aren't powerful enough for such a strike.
Inne światy nie są na tyle mocne aby tak uderzyć.
Now she was not between us, he could strike at any moment.
Nie było jej teraz między nami, mógł uderzyć w każdej chwili.
Lieutenant believe that plan a strike...
Pani porucznik jest przekonana, że coś szykujemy.
Then someone else will strike back.
A potem ktoś inny będzie chciał zemsty za jego śmierć.
A leaked investigation into the strike of al-Majalah.
Przeciek z dochodzenia w sprawie ataku na Al-Majalah.
If they do that there'll be a strike.
Jeśli to zrobią, będzie strajk.
The fact that he liked her is a big strike against her.
Fakt, że ją polubił to właściwie duży argument przeciwko niej.
That was regarded as a strike against the regime itself.
To był dotyczony jako strajk przeciw samemu reżimowi.
You strike me as a good man, Daniel.
Wyglądasz na dobrego człowieka, Daniel.
Increased chatter indicates Marwan is planning another strike.
Chodzą słuchy, że Marwan planuje kolejny atak.
We both agreed a nuclear strike is pointless.
Obaj zgodziliśmy się, że atak nuklearny jest bezcelowy.
This country is planning a retaliatory strike against your people.
Ten kraj planuje odwet na pełną skalę przeciwko twoim rodakom.
He's persuaded the High Command to launch a preemptive strike.
Przekonał Najwyższe Dowództwo... do dokonania wyprzedzającego ataku.
When the newspaper strike is over, we can place your ad.
Jak tylko skończy się strajk, zamieścimy twoje ogłoszenie.
We're talking a military strike within a week.
Mówimy o wojskowym ataku w ciągu tygodnia.
Plus, lightning doesn't strike twice.
Poza tym błyskawica nie uderza w to samo miejsce 2 razy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4175. מדויק: 4175. זמן שחלף: 147 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo